Jak skončila většina lidí obviněných v Anglii z čarodějnictví?

Byli zproštěni viny – dokonce i když byli shledáni vinnými; nekončili na hranici, ale na šibenici.witch fire

(Pokračování textu…)

Co dělal Nero, když hořel Řím?

Rozhodně nehrál na housle – tato legenda vznikla až v patnáctém století.nero

(Pokračování textu…)