Čím byste přemohli krokodýla?

a) kancelářskou sponkoualigator

b) krokodýlí sponkou

c) papírovým sáčkem

d) kabelkou

e) gumovou páskou

U krokodýlů do délky 2 metrů by vám k záchraně měla stačit obyčejná gumová páska.

Svaly, kterými krokodýl či aligátor zavírá čelisti, jsou tak silné, že mají stejnou dopadovou sílu jako náklaďák, když spadne ze skály. Ovšem svaly, kte­rými se jeho čelisti otevírají, jsou tak slabé, že byste mu udrželi zavřenou tlamu jednou rukou.

Rozdíl mezi aligátorem a krokodýlem spočívá v tom, že krokodýli mají delší, užší tlamu, oči posazené více vpředu a z dolní čelisti jim čtvrtý zub vyčnívá ven, místo aby hezky zapadl do horní. Ně­kteří krokodýli také žijí ve slané vodě, zatímco aligá­toři vždy ve sladké.

Slovo „krokodýl“ je odvozeno z řeckého krokodeilos, „ještěrka“. Název poprvé zaznamenal Herodotos, kte­rý o nich vypráví, že se vyhřívají na slunci na obláz­kových březích Nilu. Slovo aligátor je zkomoleninou španělského el legarto das Indias, „indický ještěr“.

Krokodýl ani aligátor nad svou obětí nepláčou. Krokodýlí slzy (jsou mýtem z vyprávění středověkých cestovatelů. Sir John Man­deville v roce 1356 napsal, že „v Indií se hojně vyskytují krokodýli, tedy jacísi dlouzí plazi. Tito plazi zabíjejí lidi, a když je požírají, pláčou.“

Krokodýli skutečně mají slzné kanálky, ale ty jsou odvedeny přímo do ústní dutiny, takže z vnějšku žádné slzy vidět nejsou. Původ této legendy možná souvisí s tím, že žlázy zvlhčující oči jsou umístěny blízko krku. Mohou způsobit, že krokodýlovi zvlhnou oči, když polyká něco velkého nebo nepoddajného. Stejně tak se krokodýl nemůže usmívat: krokodýli ani aligátoři nemají rty.

Žaludeční šťávy krokodýla obsahují tolik kyseliny chlorovodíkové, že mohou rozpustit i železo či ocel. Na druhou stranu není třeba se obávat aligátorů žijí­cích v městské kanalizaci. Aligátoři nemohou přežít bez slunečního ultrafialového záření, které jim umož­ňuje vyrábět vápník. Tato městská legenda se obje­vuje v jednom článku listu New York Times již roku 1935, kde se píše, že v Harlemu chlapci vytáhli z kanálu aligátora a ubili ho lopatami. Ve skutečnosti zřejmě vyplaval z odpadního potrubí, poté co vypadl z některé lodi.

Napsat komentář