Co dělají chameleoni?

Nemění barvu, aby splynuli s okolími


Nikdy nic takového nedělali a dělat nebudou. Je to naprostý mýtus, výmysl a pustá lež.

Mění barvu v důsledku různých emocionálních stavů. A pokud jejich barva splývá s okolím, je to čirá náhoda.

Chameleoni mění barvu, když se bojí, když je někdo uloví nebo když porazí jiného chameleona v boji. Mění také barvu, když se před nimi objeví příslušník opačného pohlaví, a občas mění barvu i v dů­sledku změn světla nebo teploty.

Kůže chameleona obsahuje několik vrstev speciálních buněk zvaných chromatofory (z řeckého chroma, barva, a pherein, nést), přičemž každá obsahuje různě barevné pigmenty. Změna rovnováhy mezi těmito vrstvami pak způsobuje, že kůže odráží jiné typy světla, takže se chameleon jeví neustále v nových barvách.

Je zvláštní, jak zakořeněná je domněnka, že cha­meleoni mění barvu proto, aby splynuli s okolím. Tento mýtus se poprvé objevil v díle nepříliš zná­mého řeckého autora zábavných příběhů a stručných životopisů jménem Antigonus z Carista kolem roku 240 př. Kr. Aristoteles, který měl mnohem větší vliv a psal o století dříve, dal zcela správně změnu barvy do souvislosti se strachem a v době renesance se od teorie „splývání s okolím“ téměř zcela upustilo. Poz­ději však znovu nabyla na síle a dodnes představuje zřejmě to jediné, co si většina lidí myslí, že o chame­leonech „vědí“.

Chameleoni dokážou vydržet několik hodin zcela bez hnutí. Z tohoto důvodu, a také proto, že velmi málo jedí, se po řadu staletí mělo za to, že se živí vzduchem. To pochopitelně také není pravda.

Slovo chameleon znamená, v řečtině pozemní lev. Nejmenší druh se jmenuje Brookesia minima a měří pouze 25 mm; největší je Chaemaeleo parsonni, který měří přes 610 mm. Chameleon obecný se pyšní latinským jménem Chamaeleo chamaeleon, které zní jako začátek dětské říkačky.

Chameleoni dokážou hýbat a zaměřovat každým okem zvlášť, takže se mohou najednou dívat na dvě různé strany, ale jsou naprosto hluší.

V bibli je zakázáno jíst maso z chameleona.

Napsat komentář