Co dělal Darwin s mrtvými sovami?

Jedl je, byť pouze jednou.darwin

Darwina poháněla nejen vědecká, ale také gastro­nomická zvídavost. V době, kdy bez valného zájmu studoval na Cambridgeské univerzitě bohosloví, stal se členem Klubu žroutů neboli labužníků, který se scházel jednou týdně a aktivně se snažil pojídat tvory, kteří se na jídelníčcích běžně nevyskytují.

Darwinův syn Francis v komentářích k otcovým dopisům poznamenává, že členové Klubu labužníků si dopřávali mimo jiné jestřába a bukače, ale že‚ jejich nadšení ochladlo, když ochutnali starou hně­dou sovu, jejíž chuť prý byla ‚nepopsatelná“.

V průběhu let se Darwin značně vypracoval v aka­demické sféře a ztratil víru v Boha, smysl pro zají­mavé pochoutky ho však neopustil.

Během plavby na lodi Beagle jedl pásovce, kteří podle něj „chutnali a vypadali jako kachny“, a jistého hlodavce čokoládové barvy, jenž měl „nejlepší maso, jaké jsem kdy ochutnal“. Zřejmě se jednalo o agutiho, jehož rodové jméno zní Dasyproctidae, řecky „chlu­patý zadek“ V Patagonii si pochutnal na pumě (Felis concolor), která prý chutí připomínala telecí. Původ­ně si dokonce myslel, že to opravdu je telecí.

Později, poté co po celé Patagonii marně hledal ptáka zvaného rhea menší, si Darwin uvědomil, že ho snědl k štědrovečerní večeři, když roku 1833 kotvil u městečka Port Desire. Ptáka zastřelil lodní umělec Conrad Martens.

Darwin si tehdy myslel, že jde o běžnější rheu větší neboli „pštrosa“, jak je nazýval, a svou chybu si uvě­domil teprve ve chvíli, kdy se sklízely talíře: „Byl uva­řen a sněden dříve, než se mi vrátila paměť. Naštěstí se uchovala hlava, krk, nohy, křídla, velké množství větších per a většina kůže.“ Tyto zbytky zaslal zoolo­gické společnosti do Londýna a pták dostal jeho jméno: Rhea Darwinii.

Na Galapágách se Darwin živil leguány (Conolop­hus subcristatus) a na Jamesově ostrově zhltal něko­lik porcí želvy obrovské. Aniž si uvědomil význam želv obrovských pro svou budoucí teorii evoluce, nechal čtyřicet osm jejích exemplářů naložit na palubu Beaglu. Darwin a jeho společníci je postupně snědli a krunýře přitom odhazovali přes palubu.

Biologové slaví každoročně Darwinovy naroze­niny 12. února takzvanou kmenovou hostinou, tj. spo­lečným jídlem, jež obsahuje co nejvíce živočišných druhů.

Napsat komentář