Co je třikrát nebezpečnější než válka?

Práce je větší zabiják než alkohol, drogy či válka.skd188618sdc

Na následky pracovních úrazů a nemocí z povolání zemřou na světě každoročně zhruba dva miliony lidí, zatímco ve válečných konfliktech zahyne jenom 650 000 lidí.

Mezi nejnebezpečnější patří všude na světě práce v zemědělství, v dolech a ve stavebnictví. Podle ame­rického Úřadu pro statistiku zemřelo v roce 2000 v práci 5915 lidí – včetně těch, kteří dostali v kanceláři infarkt.

Nejriskantnější práci měli dřevorubci, u nichž bylo zaznamenáno 122 úmrtí na 100 000 zaměstnanců. Pokud jde o piloty, jistě vás uklidní, že většina z nich zahynula při pádech malých letadel, nikoli dopravních letounů.

Na čtvrtém a pátém místě se umístili pracovníci na stavbách a lidé působící v dolech a na vrtech, byť v obou případech je úmrtnost o polovinu nižší než u dřevorubců.

Třetí nejčastější příčinou smrti v práci u všech typů zaměstnání byly vraždy, které měly na svědomí cel­kem 677 pracovníků. Bylo zavražděno 50 policistů, ale také 205 prodavačů.

Druhou nejčastější příčinu smrti představují pády, které způsobily 12 % všech úmrtí. Mezi oběti patří hlavně pokrývači a pracovníci na stavbách.

Vůbec nejčastější příčinou smrti v práci byly dopravní nehody, které si připsaly 23 % všech smrtel­ných úrazů. Dokonce i u policistů byla o něco větší pravděpodobnost, že zahynou za volantem než rukou pachatele.

Nejriskantnější zaměstnání mají údajně aljašští rybáři, kteří loví kraby v Beringově moři.

Riziko smrti lze počítat pomocí Duckworthovy škály, kterou vynalezl doktor Frank Duckworth, redaktor časopisu Královské statistické společnosti. Měří pravděpodobnost úmrtí následkem dané činnos­ti. Nejbezpečnější činnost má O bodů, zatímco 8 bodů znamená jistou smrt.

Partie ruské rulety představuje riziko 7,2 bodu. Dvacet let horolezectví je hodnoceno 6,3. Pravděpo­dobnost zavraždění je 4,6. Jízda autem v délce 160 km se střízlivým řidičem ve středním věku má hodnocení 1,9 bodu; představuje tedy o něco větší riziko než ničivý dopad asteroidu (1,6).

Obzvlášť velké nebezpečí představuje 5,5 bodu na Duckworthově stupnici. Je to riziko dopravní nehody nebo náhodného pádu u mužů, stejně jako u obou pohlaví riziko úmrtí při luxování, mytí nádobí či chůzi po ulici.

Napsat komentář