Co je zajímavého na Skotsku, kostkovaných sukních, dudách a whisky?

Ani jedno nepochází ze Skotska.


Název Skotsko pochází od keltského kmene Scotů, který přišel v pátém a šestém století z Irska a usadil se v místech nazývaných Římany Caledonia. V jedenác­tém století již ovládal celé pevninské Skotsko. „Skot­ská galština“ je ve skutečnosti dialektem irštiny.

Kostkované mužské sukně zvaně kilt, vynalezli Irové, ale samotné slovo kilt pochází z dánštiny (kilt op znamená podkasat).

Dudy jsou staršího data a pocházejí zřejmě ze Střední Asie. Zmínka o nich se objevuje ve Starém zákoně (Daniel 3,5, 10, 15) a v řecké poezii z 4. sto­letí před Kristem. Do Británie je přinesli pravděpo­dobně Římané, ačkoli nejstarší piktské dudy pochá­zejí z 8. století po Kristu.

Další skotská specialita haggis (mleté skopové vnitřnosti vařené v ovčím žaludku) se jedla již ve sta­rověkém Řecku (Aristofanes ve hře Oblaky z r. 423 př. Kr. vypráví o její explozi).

Ovesná kaše neboli porridge se zase našla v žalud­cích neolitických lidí z doby před 5000 lety, jejichž těla byla objevena v močálech střední Evropy a Skan­dinávie.

Whisky byla vynalezena ve staré Čině. Dříve než do Skotska se dostala do Irska, kde ji zprvu pálili mniši. Slovo whisky pochází z irského uisge beatha, odvozeného z latinského aqua vitae neboli živá voda.

Složitý systém klanových kostkovaných látek neboli tartanů je naprostý mýtus, který vznikl počát­kem devatenáctého století. Veškeré tradiční oblečení skotské Vysočiny, včetně tartanů a plédů bylo po povstání roku 1745 zakázáno Vojáci z anglických posádek ve Skotsku si pak pro zábavu začali navrho­vat vlastní tartany a oblékli si je také u příležitosti státní návštěvy krále Jiřího IV. v Edinburghu roku 1822. Královna Viktorie tento trend podporovala a brzy se z něj stala velká viktoriánská móda.

Skotští vynálezci ovšem také nezaháleli. Ke skotským objevům patří anglická centrální banka, asfalt, barevné fotografie, chloroform, dálnopis, desetinná čárka, elektrické generátory poháněné mořskými vinami, elektromagnetismus, Encyclopaedia Britan­nica, hypnóza, injekční stříkačka, inzulin, jádro buňky, kaleidoskop, Kelvinova stupnice, kolesový parník, kukuřičná mouka, lék na malárii, lodní šroub, logaritmy, magnetická rezonance, marmeláda, mlžná komora, nákladní auta, nalepovací poštovní známky, námořnictvo Spojených států, nepromokavý plášť, ocelové lano, očkování proti tyfu, otisky prstů, para­fin, parní buchar, pedály klavíru, pedály kola, plnicí pero, pneumatiky, poštovní razítko, pojištění motoro­vých vozidel, radar, reflexní dalekohled, sekačka na trávu, spořitelny, tachometry trubková ocel, ultrazvuk, univerzální standardní čas, termoska a puška zadovka.

Napsat komentář