Co nosí bernardýni kolem krku?

Bernardýni nikdy nenosili soudky s rumem.Bernardyn

Jejich poslání je zcela abstinentské (nehledě na to, že dávat podchlazenému člověku rum by bylo tragickou chybou), ale turistům se ta představa vždycky líbila, a tak bernardýni dodnes pózují se soudkem na krku.

Předtím než začali být bernardýni cvičeni jako hor­ští záchranářští psi, používali je mniši v hospicu ve Velkém průsmyku sv. Bernarda (na horské silnici spo­jující Švýcarsko s Itálií) jako nosiče potravy, neboť díky své velikosti a krotké povaze představovali ide­ální soumary.

S myšlenkou soudků s rumem přišel mladý anglic­ký malíř sir Edwin Landseer (1802-73), který se těšil velké přízni královny Viktorie. Proslavil se především malbami krajin a zvířat, přičemž k jeho nejznámějším dílům patří obraz Král údolí a sochy lvů u paty Nel­sonova sloupu v Londýně.

Roku 1831 namaloval obraz nazvaný Alpští psi oživují poutníka v nouzi, kde jsou dva bernardýni, z nichž jeden má na krku zavěšený malinký soudek rumu, který umělec přidal „pro zajímavost“. Od te doby se už bernardýni tohoto kontextu nezbavili. Landsee­rovi se rovněž připisuje popularizace jména bernar­dýn (dříve se v angličtině používal výraz alpský pes).

Angličané původně přezdívali bernardýnům také barry, což byla zkomolenina německého Bären – medvědi. Jeden z prvních psích záchranářů se jmeno­val Velký Barry. V letech 1800 až 1814 zachránil cel­kem čtyřicet lidí, ale jednačtyřicátý ho bohužel zabil, protože si ho spletl s vlkem.

Barry byl po smrti vycpán a nyní zaujímá čestné místo v Přírodovědném muzeu v Bernu. Na jeho počest dostane vždy nejlepší štěně mužského pohlaví z každého vrhu v hospicu Sv. Bernarda jméno Barry.

Povinnost hospicu poskytnout stravu a přístřeší každému, kdo o ně požádá, přinášela občas značné potíže. Jedné noci roku 1708 musel kanovník Vincent Camos dát najíst více než 400 poutníkům. Aby ušetřil mnichům práci, nechal vybudovat velké kolo, ve kte­rém chodil dokola zapřažený bernardýn a otáčel rož­něm, na němž se opékalo maso.

Odhaduje se, že bernardýni zachránili od roku 1800 více než 2500 lidí, avšak v posledních padesáti letech už nikoho. V důsledku toho se klášter rozhodl je prodat a nahradit vrtulníky.

Napsat komentář