Co si velbloudi ukládají v hrbech?

Tuk.hrb velbloud

Velbloudí hrby neslouží k ukládání vody, nýbrž tuku, který funguje jako-zásoba energie. Vodu má vel­bloud uloženou v celém těle, zejména v krevním oběhu, což velice účinně brání dehydrataci.

Velbloud tak může ztratit až 40 procent své hmot­nosti, aniž by to mělo dopad na jeho zdraví, a vydrží až sedm dní bez pití. Když se ale napije, stojí to za to – dostane do sebe najednou až 225 litrů.

Uvádíme o velbloudech několik zajímavých faktů, které nemají nic společného s jejich hrby.

Než si reputaci o dlouhé paměti získali sloni, domnívali se staří Řekové, že nikdy nezapomínají právě velbloudi.

Perští lovečtí psi – Saluki – lovili na velbloudech. Leželi velbloudovi za krkem a čekali na jelena, a když ho spatřili, vyskočili a hnali se za ním. Saluki dokáže skočit ze stoje až 6 metrů.

V roce 1977 v seriálu Zoo David Taylor pozname­nal, že „velbloud si dokáže k lidem postupně vypě­stovat odpor, který jednoho dne vyvrcholí, a pak se velbloud nezná“. Chovatel zvíře uklidní tím, že mu hodí svůj kabát. „Velbloud ho strašně zřídí. Skáče po něm, kouše ho, roztrhá ho na kusy. Když má velbloud pocit, že už se dostatečně vyřádil, mohou spolu člo­věk a zvíře zase žít v míru.“

Na velbloudích dostizích ve Spojených arabských emirátech se začali místo tradičních dětských žokejů používat roboti. Dálkově ovládaní jezdci byli vyvinuti v důsledku zákazu startu žokejů mladších šestnácti let, který tamní dostihová asociace vydala roku 2004.

Zákon se však pravidelně porušuje a existuje čilý obchod s dětskými otroky, při němž se v Pakistánu unášejí již čtyřleté děti a drží se v arabských velblou­dářských táborech. Jedinou kvalifikací k tomu, aby se člověk stal žokejem, je nízká hmotnost a schopnost zděšeně křičet (což velbloudy pobízí).

Slavný verš z evangelia podle Matouše, Marka a Lukáše, že „snáze projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království“, vznikl možná chybou v překladu, když bylo původní aramejské slovo gamta („tlústé lano“) zaměněno za gamla (,‚velbloud“).

Zní to logičtěji a dobře zaopatřený člověk si jistě oddychne.

Napsat komentář