Co způsobilo Napoleonovu nejvíce ponižující porážku?

Králíci.napoleon 2

Waterloo bylo nepochybně Napoleonovou nej­drtivější porážkou, ale nepřineslo mu zdaleka největší ostudu.

Roku 1807 byl Napoleon ve výborné náladě, neboť právě podepsal Tylžský mír, průlomovou dohodu mezi Francií, Ruskem a Pruskem. Přišel proto s nápa­dem, aby císařský dvůr na oslavu uspořádal odpo­lední hon na králíky.

Akci dostal na starost náčelník štábu Alexandre Berthier, který se těšil císařově velké důvěře. Ve snaze udělat Napoleonovi co největší radost nakoupil tisíce králíků, aby měl císařský dvůr hojně postaráno o zábavu i kořist.

Společnost se dostavila, hon byl zahájen a náhončí vypustili lovnou zvěř. V tu chvíli se stalo neštěstí. Berthier koupil nikoli divoké, ale zdomácnělé králíky, kteří se mylně domnívali, že nastal čas krmení, nikoli zabíjení.

Místo aby pelášili o život, zahlédli drobného mužíka s velkým kloboukem a považovali ho za cho­vatele, který jim nese krmení. Hladoví králíci se k Napoleonovi vrhli nejvyšší rychlostí, jaké je králík schopen (56 km/h).

Účastníci honu – kteří se nyní zmateně rozprchli – jim v tom nedokázali zabránit. Napoleonovi nezbý­valo než se dát na útěk a odrážel přitom vyhladovělá zvířátka holýma rukama Králíci se však nenechali odradit a zahnali císaře zpátky do kočáru, kde se jeho poskoci marně pokoušeli odehnat je bičem.

Podle dobových zpráv odjel francouzský vládce tryskem z místa fiaska, zcela poražen a dokonale zahanben.

Napsat komentář