Jak měříme zemětřesení?

Na stupnici MMS.richter

V uplynulých deseti letech překonala v seizmolo­gických kruzích Richterovu stupnici škála označovaná zkratkou MMS.

Vymysleli ji roku 1979 seizmologové Hiroo Kana­mori a Tom Hanks (shoda jmen čistě náhodná) z Kali­fornského technického institutu, jimž připadala Rich­terova stupnice neuspokojivá, neboť měří pouze sílu rázových vin, což plně nevypovídá o účinku zemětře­sení. Na Richterově stupnici mohou mít velká země­třesení stejný počet stupňů, a přitom způsobit velmi odlišnou míru škod.

Richterova stupnice měří seizmické vlny neboli vibrace, zaznamenané ve vzdálenosti 600 km. Sesta­vil ji roku 1937 Charles Richter, jenž působil na stej­ném institutu jako Kanamori a Hanks. Vymyslel ji společně s Benem Gutenbergem, kterému se jako prv­nímu podařilo přesně změřit poloměr zemského jádra. Gutenberg zemřel na následky chřipky v roce 1960 a už se nedožil měření Velkého chilského zemětřesení (největšího zaznamenaného zemětřesení, k němuž došlo o čtyři měsíce později).

Stupnice MMS naproti tornu vyjadřuje energii uvolněnou zemětřesením. Násobí vzdálenost posunu dvou zemských desek celkovou zasaženou plochou. Byla vytvořena tak, aby generovala hodnoty, které dá­vají smysl ve srovnání s richterovským ekvivalentem.

Obě stupnice jsou logaritmické: nárůst o dva body znamená 1000krát větší sílu. Výbuch ručního granátu má podle Richterovy škály 0,5, zatímco exploze jaderné bomby v Nagasaki 5,0 stupně. MMS se používá pouze pro velká zemětřesení od 3,5 stupně Richterovy škály výše.

Podle výpočtů organizace US Geological Survey, vycházejících ze zasažené plochy (600 000 km2) a oblasti, kde bylo zaznamenané (5 000 000 km2), představuje největší známé zemětřesení v Severní Americe málo známá série zemětřesení v údolí Mis­sissippi v letech 1811-1812. V jejich důsledku vznik­la nová jezera a změnil se tok řeky Mississippi. Oblast silných otřesů byla desetkrát větší než při zemětřesení v San Francisku roku 1906. V důsledku zemětřesení začaly samy od sebe zvonit kostelní zvony až ve vzdáleném Massachusetts.

Zemětřesení není možné předpovědět. Jistý expert tvrdí, že nejlepší metodou je počítat v místních novinách oznámení o ztracených kočkách a psech.

V Británii dojde ročně k 300 zemětřesení, jsou však tak malá, že si lidé všimnou jen asi 10 procent z nich.

 

Napsat komentář