Jak se jmenuje hlavní město Thajska?

Grungtejpbangkok

Běžně užívaný název města, který v překladu znamená Město andělů (stejně jako Los Angeles), je zkratkou oficiálního názvu, který je nejdelším míst­ním názvem na světě.

Pouze nepoučení cizinci mu říkají Bangkok, což je jméno, které se v Thajsku už děle něž 200 let nepou­žívá. To, že Evropané (a všechny jejich encyklopedie) stále nazývají hlavní město Thajska Bangkok, je po­dobné, jako kdyby Thajci trvali na tom, že hlavní město Británie se jmenuje Billingsgate nebo Winchester.

Grungtejp (hrubý přepis výslovnosti thajského jména) se obvykle píše Krungthep.

Bangkok byl název malého rybářského přístavu, který v místě existoval předtím, než sem král Rama I. přesunul roku 1782 své sídlo, vybudoval zde město a celé místo přejmenoval.

Celé oficiální jméno Krungthepu zní Krungtbep Mahanakhon Amorn Rattanakosin‘ Mahintara Yud­thaya Mahadilok Pohp Noparat Rajathanee Bureerom Udomrajniwes Mahasatarn Ainorn Pimarn Avaltarn­satit Sakatattiya Visanukram Prasit.

V thajštině se píše jako jedno slovo o délce 152 pís­men (64 slabik).

Přibližný překlad zní: „Velké město andělů, nej­vyšší schránka božských klenotů, velká nedobytná země, velká a významná říše, královské a radostné hlavní město plné devíti vznešených drahokamů, nej­vyšší královské sídlo a velký palác, božské útočiště a sídlo převtělených duchů.“

První část jména Bangkok tvoří běžné thajské slovo bang, vesnice. Druhá část údajně pochází ze staré thajštiny, kde slovo makok znamená jakýsi druh ovoce (olivy, švestky nebo křížence obou). Mohla by to tedy být Vesnice oliv nebo Vesnice švestek. Nikdo zřejmě neví, která z obou variant je pravdivá – a nikdo se o to příliš nestará.

Krungthep (nebo Bangkok, když nedáte jinak) je jediné velké město v Thajsku. Druhé největší město je téměř čtyřicetkrát menší.

Napsat komentář