Jak zněla poslední slova admirála Nelsona?

Pit. Ovívat. Třítnelson

To bylo úplně poslední, co umírající admirál řekl. Bylo mu horko a měl žízeň. Jeho sluha stal u něj, ovíval ho, dával mu pít limonádu a ředěné víno, zatímco lodní kaplan doktor Scott mu masíroval hruď, aby mu ulevil v bolesti.

Historikové vědí s jistotou, že Nelson skutečně řekl „Kiss me, Hardy“ -,,Polib mě, Hardy“, a nikoli vznešenější ‚ Kismet (osud). Podle očitých svědků políbil Hardy admirála dvakrát: jednou na tvář a podruhé na čelo, zatímco se Nelson snažil neztratit vědomi.

Nelson požádal svého vlajkového kapitána, aby ne­házel jeho tělo přes palubu a aby se postaral o „nebo­hou lady Hamiltonovou“. Pak pronesl ona památná slova. Po Hardyho prvním políbení řekl: „Ted jsem spokojeny. Po druhém pak: „Kdo to je?“ Když viděl, že je to Hardy, zasípal: „Bůh ti žehnej, Hardy.“

Krátce na to zamumlal: „Díky Bohu, vykonal jsem svou povinnost,“ a pak ‚Pit Ovívat. Třít“ Poté ztra­til vědomí, byl přivolán lékař a v 16.30 byl Nelson prohlášen za mrtvého.

Zda se, že Nelson se úmyslně rozhodl zemřít v okamžiku svého největšího vítězství u Trafalgaru. Koupil si po jedné guinei čtyři velké stříbrné hvězdy a našil si je na uniformu vedle třpytivého Neapol­ského řadu sv. Ferdinanda. Pak stál vyzývavě upro­střed paluby lodi Victory, dokud ho ze vzdálenosti dvaceti metru netrefil francouzsky odstřelovač.

Bylo to velkolepé vítězství. V bitvě sice padlo nebo utrpělo zranění 1700 britských námořníku, ale krá­lovské námořnictvo nepřišlo o jedinou loď. Francouzská a španělská flotila byly zdecimovaný: 18 lodi bylo zajato nebo zničeno, 6000 námořníků zahynulo nebo bylo zraněno a 20 000 padlo do zajetí. Hrozba invaze do Británie byla zažehnána. A Nelsonova nesmrtelnost definitivně zajištěna

Jeho tělo bylo cestou z Trafalgaru uchováno v sudu s rumem. Podle pověsti námořníci cestou do Anglie upíjeli obsah sudu pomoci makaronu, jako brček To není pravda. Sud hlídala po celou dobu ozbrojená stráž a podle očitých svědku vypadal po svém otevření v Portsmouthu plný.

Ať už se zakládala na pravdě nebo nikoli, legenda se ujala a v námořnictvu se začal používat výraz „čepovat admirála“ jako synonymum pro nadměme popíjení rumu.

 

Napsat komentář