Jaké je „Číslo šelmy“?

616.80775707_310379

Po 2000 let bylo číslo 666 symbolem obávaného Antikrista, který přijde ovládnout svět před posled­ním soudem. Pro řadu lidí to představuje nešťastné číslo: dokonce i Evropský parlament nechává křeslo č. 666 prázdné.

Číslo pochází z knihy Zjevení, poslední a nejpodivnější knihy bible: „Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“

To číslo je ovšem špatně. V roce 2005 byl pořízen nový překlad nejstarší známé kopie knihy Zjevení, z něhož jasně vyplývá, že ve skutečnosti je to 616. Jedná se o 1700 let starý papyrus, zachráněný ze skládky ve „městě Oxyrhynchus v Egyptě, který dešif­roval tým paleografických badatelů z univerzity v Bir­minghamu v čele s profesorem Davidem Parkerem.

Jestliže je nové číslo správné, asi to nepotěší lidi, kteří vydali nemalé prostředky, aby se vyhnuli tomu starému. V roce 2003 byla americká silnice Č. 666 (přezdívaná Silnice šelmy) přečíslovaná na 491. Mos­kevský dopravní podnik bude mít ještě menší radost. V roce 1999 totiž přečísloval autobusovou linku 666, která údajně přinášela smůlu, na 616.

Podobné spory se vedou již od 2. stol. po Kristu. Svatý Ireneus z Lyonu (asi 130-200) káral novou verzi bible, která uváděla číslo šelmy 616, jako „chybnou a podvrženou“. Přítel Karla Marxe Bedřich Engels zase v knize O náboženství (1883), kde roze­bírá bibli, dochází k číslu 616, a nikoli 666.

Zjevení vzniklo ze všech knih Nového zákona jako první a je plné číselných hádanek. Každé z 22 písmen hebrejské abecedy má odpovídající číslo, takže každé číslo lze přečíst zároveň jako slovo.

Parker i Engels tvrdí, že kniha Zjevení je politický, protiřímský spis, který byl numerologicky zašifrován, aby jeho poselství nebylo na první pohled znát. Číslo šelmy (ať už je jakékoli) označuje buď Caligulu, nebo Nerona, nenáviděné utlačovatele prvních křesťanů, a nikoli jakéhosi imaginárního strašáka.

Strach z čísla 666 se odborně nazývá hexako­sioihexekontahexaphobia. Strach z čísla 616 se jme­nuje hexakosioidekahexaphobia.

 

Čísla na ruletě dávají v součtu 666. J

Napsat komentář