Jaké je normální skupenství skla?

Pevné.sklo a

Možná jste slyšeli, že sklo je tekutina, která zchlad­la, ale nezkrystalizovala, a teče jen fantasticky pomalu. To není pravda – sklo je zaručeně pevná hmota.

Lidé, kteří tvrdí, že sklo je tekutina, často argu­mentují tím, že na starých kostelních oknech bývá sklo na spodu tabulky tlustší než nahoře.

To není způsobeno tím, že by sklo v průběhu času „steklo“, ale tím, že středověcí skláři mnohdy nedo­vedli odlít skleněné, tabule zcela rovnoměrně Když se jim to stalo, dávali pochopitelně sklo do oken raději silnější částí dolů.

Zmatek v tom, zda je sklo tekutá, nebo pevná hmota, vznikl z chybné interpretace díla německého fyzika Gustava Tammanna (1861-1938), který se za­býval sklem a popsal jeho chování v procesu tuhnutí.

Všiml si, že molekulární struktura skla je nepravi­delná a neukázněná, na rozdíl od spořádané stavby řekněme kovů.

Tuto vlastnost pak přirovnal k „velmi podchlazené tekutině‘. Ovšem řekne-li někdo, že sklo je jako teku­tina, neznamená to, že opravdu je tekutina.

Tuhá tělesa se dnes rozdělují na krystalická a amorfní. Sklo je amorfní tuhé těleso.

Komentáře
 • Honza napsal:

  Dobrá. Ale jak je možné, že laboratorní sklo (trubičky) nebo tabule skla opřená o zeď jsou po letech prohnuty.

  • ° napsal:

   A to má něco dokazovat ? Tabule plechu vhodně opřená se taky prohne a znamená to snad, že ten kov je tekutina nebo něco podobného ?

 • František napsal:

  Vlastností AMORFNÍ hmoty je její TEKUTOST. Amorfní látky lze vnímat stejně jak kapalinu s ohromnou viskozitou; kterou lze jasně pozorovat při postupném dodávání tepla látce. Sklo se v ohni ohýbá v čase pro oko trochu rychleji, než při teplotě skla v okně (není to zcela přesné, ale váš článek a protiargument stékavosti detailnější popis amorfnosti nevyžaduje, navíc to vypadá, že zde hloupnete děti ze základní školy. Článek je v tomto blud.) Sklo ve staré budově stářím steče přitažlivostí země dolů. A proto se šikmo skladované skleněné předměty časem prohnou. Kovová krystalická vazba a důvody prohnutí plechu nemohou být kvalitativně srovnávány s důvody prohnutí skleněné tabule. Proto také dříve jsou stářím nečitelné kompaktní disky, vyrobené z amorfní umělé hmoty, které byly skladované svisle, protože doslova stekly, a tedy se zdeformovaly, ve srovnání s vodorovně uloženými.

Napsat komentář