Jaké je normální skupenství skla?

Pevné.sklo a

Možná jste slyšeli, že sklo je tekutina, která zchlad­la, ale nezkrystalizovala, a teče jen fantasticky pomalu. To není pravda – sklo je zaručeně pevná hmota.

Lidé, kteří tvrdí, že sklo je tekutina, často argu­mentují tím, že na starých kostelních oknech bývá sklo na spodu tabulky tlustší než nahoře.

To není způsobeno tím, že by sklo v průběhu času „steklo“, ale tím, že středověcí skláři mnohdy nedo­vedli odlít skleněné, tabule zcela rovnoměrně Když se jim to stalo, dávali pochopitelně sklo do oken raději silnější částí dolů.

Zmatek v tom, zda je sklo tekutá, nebo pevná hmota, vznikl z chybné interpretace díla německého fyzika Gustava Tammanna (1861-1938), který se za­býval sklem a popsal jeho chování v procesu tuhnutí.

Všiml si, že molekulární struktura skla je nepravi­delná a neukázněná, na rozdíl od spořádané stavby řekněme kovů.

Tuto vlastnost pak přirovnal k „velmi podchlazené tekutině‘. Ovšem řekne-li někdo, že sklo je jako teku­tina, neznamená to, že opravdu je tekutina.

Tuhá tělesa se dnes rozdělují na krystalická a amorfní. Sklo je amorfní tuhé těleso.

Komentáře
  • Honza napsal:

    Dobrá. Ale jak je možné, že laboratorní sklo (trubičky) nebo tabule skla opřená o zeď jsou po letech prohnuty.

    • ° napsal:

      A to má něco dokazovat ? Tabule plechu vhodně opřená se taky prohne a znamená to snad, že ten kov je tekutina nebo něco podobného ?

Napsat komentář