Jakého zločinu se dopustili Burke a Hare?

Vraždy.burke a hare

Na počátku devatenáctého století prudce vzrostl počet studentů anatomie. Podle britských zákonů se směla k pitvě používat pouze těla nedávno poprave­ných zločinců. To představovalo značný pokrok oproti hodinám anatomie ve 3. stol. př. Kr. v Alexan­drii, kde se zločinci pitvali zaživa.

Počet poprav však nestačil uspokojovat poptávku, a tak vznikl čilý obchod s tajným vykrádáním hrobů. Vykradačům se přezdívalo „muži vzkříšení“.

Pánové Burke a Hare byli ještě aktivnější: prostě lidi vraždili a prodávali jejich těla anatomovi jménem Knox podle principu „na nic se neptat“. Celkem zabili šestnáct lidí.

Když na ně padlo podezření, snažil se Burke s manželkou Helen domluvit na jednotné výpovědi pro policii. Dohodli se, že pohřešovaná žena odešla z jejich domu v sedm hodin. Bohužel paní Burkeová pak řekla v sedm ráno a Burke v sedm večer.

Hare svědčil proti Burkeovým výměnou za vlastní beztrestnost. Burke byl popraven roku 1829, ale Helen byla pro nedostatek důkazů propuštěna a rychle zmizela. Manželé Hareovi se rovněž vytratili a Knox unikl stíhání úplně.

Otcem systematického provádění pitvy byl belgický anatom z 16. století Andreas Vesalius. Svá zjištění zveřejnil v klasickém sedmisvazkovém díle O stavbě lidského těla.

V té době katolická církev pitvu zakazovala, a tak musel Vesalius pracovat v tajnosti. Na univerzitě v Padově sestavil důmyslný stůl pro případ nečekané návštěvy. Dal se rychle otočit vzhůru nohama, takže lidské tělo spadlo pod stůl a na desce se objevil rozříznutý pes.

V posledních dvaceti letech se na lékařských fakul­tách od pitev upouští z důvodu nabitého studijního programu, nedostatku učitelů a obecného pocitu, že v dnešním světě špičkových technologií představuje pitva anachronickou nádeničinu.

V současné době lze získat lékařskou kvalifikaci, aniž medik provede jedinou pitvu. V rámci úspory času a nepořádku zkoumají studenti těla, která již někdo předem profesionálně rozpitval, popřípadě počítačové simulace, jež se bez mrtvol obejdou úplně.

Napsat komentář