K čemu je pás cudnosti?

?pas cudnosti

Představa křižáckého bojovníka, který zamkne manželku do pásu cudnosti, klíč si pověsí na krk a odcválá do války, je čirý výmysl literatury devate­náctého století, který měl po­dráždit fantazii čtenářů.

Existuje jen velmi málo důkazů o tom, že se pásy cudnosti ve středověku vůbec používaly. První známá kresba takového zařízení pochází z 15. století. Kniha Konrada Kyesera –Bellifortis pojednávala o soudobém vojenském vybavení a byla napsána dlouho po skončení křižáckých válek. Obsahuje mimo jiné ilustraci „tvr­dých železných šlí“, které nosily ženy ve Florencii.

Na nákresu je jasně viditelný klíč – což dokazuje, že přístup k zařízení ovládal nikoli rytíř, ale samotná dáma, která se tak chránila před nevítanou pozorností florentských šviháků.

Většina „středověkých“ pásů cudnosti v muzejních sbírkách se ukázala být pochybného původu a byla z expozic odstraněna. Podobně jako v případě „stře­dověkých“ mučicích nástrojů je zřejmé, že většina těchto předmětů byla vyrobena v Německu v 19. sto­letí pro uspokojení sběratelů kuriozit.

V 19. století došlo rovněž k nárůstu prodeje nových pásů cudnosti – ty však nebyly určeny ženám.

Viktoriánská lékařská věda měla za to, že mastur­bace je zdraví škodlivá. Chlapci, u kterých nebylo spolehnutí, že se nechají na pokoji, museli nosit tyto nápravné ocelové spodky.

Skutečně raketový nárůst tržeb však přišel v po­sledních padesáti letech, kdy erotické obchody začaly profitovat z prosperujícího trhu se sadomasochistickými pomůckami.

V současné době existuje rozhodně mnohem více pásů cudnosti, než kolik se jich kdy vyskytovalo ve středověku. Paradoxně nemají sexu bránit, ale spíše ho stimulovat.

Napsat komentář