Kde vynalezli baseball?

V Anglii.baseball cz

Baseball původně psaný base ball (base = meta, ball = míč) vynalezli v Anglii a poprvé pojmenovali a popsali roku 1744 v knize s názvem A Little Pretty Pocket Book. Kniha byla v Anglii velmi populární a roku 1762 ji otiskli také v Americe.

V první kapitole románu Jane Austenové Northan­gerské opatství z roku 1796 čteme, že mladá hrdinka Catherine Morlandová „měla raději kriket, baseball a ježdění na koni než knihy“.

Američané byli ohledně možného neamerického původu tohoto sportu tak paranoidní, že se roku 1907 uchýlili k bezostyšnému podvrhu. Ve zprávě o půvo­du baseballu, kterou si objednala výkonná rada-hlavní baseballové ligy, prosadili historku o tom, že jej vyna­lezl roku 1839 generál a hrdina občanské války Abner Doubleday v Cooperstownu ve státě New York.

Tak se zrodila legenda. Navzdory dokladům o tom, že se nejrůznější hry s pálkou a míčem hrály již po celé raně puritánské Americe a že Doubleday v Coo­perstownu v životě nebyl, ani se o baseballu ve svých denících nikdy nezmínil, se tento výmysl v hlavách Američanů trvale zakořenil. Jak řekl jeden šprýmař: „Abner Doubleday nevymyslel baseball, ale baseball si vymyslel Abnera Doubledaye.“

Je-li možné jednomu člověku přičíst zásluhu za vynález tohoto novodobého amerického sportu, pak je to manhattanský knihkupec Alexander Cartwright. Působil jako dobrovolný hasič a roku 1842 založil Knickerbockerský baseballový klub (podle Knicker­bockerského hasičského sdružení).

Společně s dalšími hasiči hrál na hřišti na rohu 47. a 27. ulice. Jejich pravidla dala vzniknout pravi­dlům dnešního sportu a Cartwright také jako první nakreslil čtvercový tvar baseballového hřiště.

Roku 1938 byl uveden do Baseballové síně slávy.

Napsat komentář