Kdo řekl „Ať jedí koláče“?

Zase špatně. Nebyla to ona.kolac

Nejspíš si vzpomínáte na hodiny dějepisu, jako by to bylo včera. Píše se rok 1789 a probíhá Velká francouzská revoluce. Pařížská chudina se bouří protože nemá chleba, a královna Marie Antoinetta – z bezcitnosti, jako pokus o vtip nebo snad z čiré hlouposti – přichází s absurdním návrhem, aby místo toho jedli koláče.

První problém spočívá v tom, že nešlo o koláče, ale briošky (v původní francouzštině výrok zněl Qu’ils mangent de la brioche). Podle potravinové encyklo­pedie Alana Davidsona (Oxford Companion of Food) „byla brioška v 18. stol. jen mírně obohacená (nepa­trným množstvím másla a vajec) a příliš se nelišila od kvalitního bílého chleba“. Takže ona poznámka mohla být pokusem o laskavost: „Nemají chleba, tak jim dejte něco dobrého.“

Až na to, že ten výrok nepochází Od Marie Antoi­netty. Traduje se jako ilustrace dekadence šlechty nejméně Od roku 1760, přičemž Jean-Jacques Rous­sean tvrdil, že jej zaslechl již v roce 1740.

Lady Antonia Fraserová, autorka posledního živo­topisu Marie Antoinetty, připisuje ta slova Marii Tere­zii, manželce Ludvíka XV., neboli „krále Slunce“, ale vznešených dam z osmnáctého století, které je mohly pronést, existuje celá řada. Je také docela dobře mož­né, že si výrok někdo vymyslel pro účely propagandy.

Podle jiné legendy zase Marie Antoinetta přinesla z rodné Vídně do Francie croissanty. To je ovšem dost nepravděpodobné, neboť nejstarší zmínka o croissan­tech ve Francii pochází z roku 1853.

Stojí za zmínku, že v téže době potulní rakouští cukráři skutečně zavedli toto drobivé pečivo v Dán­sku, kde se pro něj vžil název wienerbrod (vídeňský chléb).

Ve Vídni se mu říká Kopenhagener.

Napsat komentář