Kdo vynalezl kuličkové pero?

  1. Biróbic crystal
  2. Bich
  3. Quiet
  4. Loud

Před vynálezem kuličkového pera bylo psaní nebezpečnou činností. Starší pera se musela pravidelně namáčet do kalamáře, často tekla a indický inkoust (vynalezený v Číně) na papíře pomalu zasychal.

Tyto problémy poprvé řešil vynález, který si 30. říj­na 1888 nechal patentovat koželuh Jménem John J. Loud. Vymyslel pero s malou otočnou kuličkou místo špičky, která byla neustále zásobována inkoustem z nádržky. Pero sice stále teklo, ale bylo pro psaní na kůži mnohem vhodnější než plnicí pero. Loud však svůj patent nevyužil. Kdyby tak učinil, říkalo by se dnes propiskám v Británii loud, a nikoli biro.

Maďar Lázslo Biró (1899–1985) původně studoval medicínu, ale nikdy ji nedokončil. Krátce působil jako hypnotizér a automobilový závodník, až se nako­nec dal na novinařinu.

Když si lámal hlavu nad tím, proč tiskařský inkoust na novinovém papíře schne tak rychle a inkoust z jeho plnicího pera tak pomalu, sestavil společně se svým bratrem, chemikem Györgyem, pero s malou kulič­kou, která při otáčení úspěšně čerpala tiskařský inkoust. Tak se zrodilo první kuličkové pero.

Bratři si pero nechali roku 1938 v Maďarsku paten­tovat, načež roku 1940 uprchli před nacisty do Argen­tiny, kde si patent roku 1943 zaregistrovali znovu. Jedním z prvních odběratelů bylo Britské královské letectvo (RAF), neboť pero bylo velmi účinné i ve vel­kých výškách. V důsledku toho se synonymem pro­pisky v Británii stalo slovo biro.

První propisky určené pro veřejnost se začaly vyrá­bět roku 1945. Biró pak prodal licenci na svůj vynález Francouzovi Marcelu Bichovi.

Bich nazval svou finnu BiC a po úpravě Biróova návrhu zahájil proces masové výroby, díky němuž se propisky mohly prodávat za neuvěřitelně nízké ceny.

Firma BiC je dodnes největším výrobcem propisek na světě a její roční tržby dosahují 1,38 miliardy, eur. V roce 2005 prodala své 100miliardté pero. Nejúspěš­nější propiska BiC Cristal se prodává rychlostí 14 mi­lionů kusů denně.

Jako výraz úcty k Biróvi slaví Argentinci – kteří říkají propiskám birome –  Den argentinských vyná­lezců 29 září – tedy v den jeho narozenin.

 

Napsat komentář