Kdo vynalezl šampaňské?

Francouzi to nebyli.


Pro Francouze to bude možná překvapení – nebo dokonce šok ‚ ale šampaňské je anglický vynález.

Jak vám řekne každý, kdo si doma vyrábí zázvoro­vou limonádu, bublinky vznikají přirozeně kvašením. Problém vždy spočíval v tom, jak je kontrolovat.

Angličané si perlivé víno zamilovali v 16. století. Dováželi tehdy sudy zeleného, neperlivého vína z kraje Champagne a přidávali do něj cukr a melasu, aby za­čalo kvasit. Vyvinuli rovněž silné, vypalované skle­něné lahve a korek k jeho uchovávání.

Podle záznamů anglické Královské společnosti byl recept, který se dnes nazývá methode champenoise, poprvé zapsán v Anglii roku 1662. Francouzi přispěli svým důvtipem a smyslem pro reklamu, ale teprve roku 1876 se dopracovali k modernímu suchému šampaňskému neboli brut (a dokonce i to bylo určené k exportu do Anglie).

Velká Británie je největším odběratelem francouz­ského šampaňského. V roce 2004 spotřebovali Britové 34 milionů lahví. To představuje téměř třetinu celého vývozního trhu – dvakrát tolik co USA, třikrát tolik co Německo a dvacetkrát tolik co Španělé.

Benediktinský mnich Dom Pérignon (1638-1715) šampaňské nevynalezl: ve skutečnosti strávil většinu života snahou odstranit z vína bublinky.

Jeho slavné zvolání „Rychle sem, piji hvězdy“ bylo vymyšleno koncem devatenáctého století jako reklam­ní slogan. Pérignonův skutečný odkaz spočíval v tom, jak zručně mísil odrůdy hroznů z různých vinic a pou­žil drátěný nebo konopný košíček na udržení korku.

Američané mohou díky právní kličce nazývat své víno rovněž šampaňské. Madridská smlouva (1891) stanoví, že tento název se smí používat pouze v kraji Champagne. Versailleská smlouva (1919) to znovu potvrdila, avšak Spojené státy podepsaly s Němec­kem separátní mírovou smlouvu.

Jakmile byl zákaz zrušen, američtí obchodníci s vínem této mezery okamžitě využili a k zlosti Fran­couzů začali volně prodávat své vlastní „šampaňské“.

Pohárek ve tvaru misky, z něhož se šampaňské občas pije, nebyl vytvořen podle odlitku prsu Marié Antoi­netty. Poprvé se začal vyrábět roku 1663 (v Anglii), dlouho předtím, než se stala královnou. Žádné alter­nativní teorie o anglickém ňadru se zatím neobjevily.

Napsat komentář