Kdy skončila poslední doba ledová?

Neskončila – dosud probíhá.doba ice

Zeměpisci definují dobu ledovou jako období v dějinách Země, kdy jsou polární oblasti pokryté ledem. Naše současné klima se nazývá „interglaciál“. To neznamená „období mezi dvěma dobami ledo­vými“, nýbrž období v rámci doby ledové, kdy ledy v důsledku teplejšího klimatu ustupují.

„Náš“ interglaciál začal před 10 000 lety, tedy v době, kterou běžně považujeme za čtvrtou dobu ledovou.

O tom, kdy skončí, se můžeme pouze dohadovat: odhady o délce interglaciálu se pohybují od 12 000 let až po 50 000 let (nebereme-li v úvahu vliv činnosti člověka).

Příčiny výkyvů v teplotě atmosféry dosud přesně neznáme. Mezi možné faktory patří poloha, ve které se zrovna nacházejí pevninské masivy, složení atmo­sféry, změny v oběžné dráze Země kolem Slunce, a možná dokonce i dráha, po které Slunce obíhá kolem galaxie.

Během tzv. malé doby ledové, která začala v roce 1500 a trvala 300 let, klesly teploty v severní Evropě o l°C. Zároveň proběhlo období extrémně nízké aktivity slunečních skvrn, byt se dodnes polemizuje o tom, zda spolu oba jevy souvisely.

V průběhu tohoto období se arktická ledová plocha rozšířila tak daleko na jih, že podle dobových záznamů se do Skotska dostali šestkrát na kajacích Eskymáci a obyvatelé Orknejských ostrovů museli bojovat s dez­orientovaným ledním medvědem.

Podle nedávného výzkumu na Utrechtské univer­zitě souvisela malá doba ledová s morovou epidemií.

Katastrofální pokles populace v celé Evropě vedl k tomu, že neobdělávanou zemědělskou půdu brzy zarostly miliony stromů. To vedlo k silnějšímu vstře­bávání oxidu uhličitého z atmosféry, takže v rámci „antiskleníkového efektu“ poklesla průměrná teplota.

 

Napsat komentář