Kolik je skupenství hmoty?

To je přece jasné – tři pevné, kapalné a plynné.Bose

Ve skutečnosti se jejich počet blíží spíše patnácti, ale rozrůstá se prakticky každý den.

A to jsou výsledky našeho posledního pátrání.

Hmota pevná, pevná amorfní, kapalná, plynná, plazma, supertekutá, superpevná degenerovaná hmota, neutronium, silně symetrická hmota, slabě symetrická hmota, kvarkgluo­nove plazma, termionický kondenzát, Bose-­Einsteinův kondenzát, a podivná hmota.

Aniž bychom zabíhali do nesrozumitelných (a pro většinu účelu zbytečných) detailu, představuje jedno z nejpodivuhodnějších skupenství Bose-Einsteinův kondenzát.

Bose-Einsteinův kondenzát, známy též pod zkrat­kou bec, vzniká, když ochladíte nějaký prvek na velmi nízkou teplotu obvykle zlomeček stupně nad absolutní nulou (-273 °C, což je teoreticky teplotní bod, při kterém ustává veškery pohyb)

V takové, situaci se začnou dít velmi podivné věci. Chování, které se běžně vyskytuje jen na úrovni atomu, se náhlé děje v měřítku viditelném pouhým okem. Vložíte-li například bec do kádinky (a zajistíte, aby nestoupla jeho teplota), začne šplhat po stěně nahoru a z kádinky se dostane na svobodu

Jedna se zřejmě o marný pokus snížit vlastni ener­gii (která je již na nejnižší možné úrovni).

Existenci Bose-Einsteinova kondenzátu předpo­věděl Einstein v roce 1925, poté co studoval práci Satyendry Náthe Boseho, ale podařilo se ho vyrobit až roku 1995 v Americe – za což jeho tvůrci obdrželi v roce 2001 Nobelovu cenu. Einsteinův rukopis byl znovu objeven až v roce 2005.

Napsat komentář