Kolik má Země měsíců?

Nejméně sedm.asteroidy

Měsíc (neboli luna, jak jej nazývají básníci) je za­jisté jediné nebeské těleso, které přesně sleduje oběž­nou dráhu Země. Existuje však ještě šest dalších Zemi blízkých asteroidů (angl. Near-Earth Asteroids, NEAs), které krouží spolu se Zemí kolem S1unce byť jsou pouhým okem neviditelné.

První z těchto „souběžníků“ byl objeven v roce 1997. Jmenuje se Cruithne (vysl. Kruinja podle nej­staršího keltského kmene v Británii), je pět kilometrů široký a má podivnou, podkovovitou oběžnou dráhu.

Od té doby bylo identifikováno ještě pět dalších těles se suchopárnějšími jmény: 2000 PH2, 2000 WN10, 2002 AA29, 2003 YN107 a 2004 GU.

Jsou to opravdu měsíce? Většina astronomů by odpověděla záporně, ale jsou rozhodně víc než jen volné asteroidy. Stejně jako Zemi jim oběžná dráha kolem Slunce trvá zhruba rok (představte si dvě závodní auta jedoucí stejnou rychlostí, ale každé v jiném pruhu) a čas od času se k sobě dostanou nato­lik blízko, že na sebe mírně gravitačně působí.

Takže ať už jim budeme říkat pseudoměsíce, kva­zidružice nebo souběžné asteroidy, vyplatí se je sle­dovat, v neposlední řadě proto, že všechny se mohou jednoho dne usadit na pravidelnější oběžné dráze.

Napsat komentář