Kolik manželek měl Jindřich VIII.?

Podle našich výpočtů dvě.

Anebo čtyři, pokud se hlásíte ke katolické církvi.

Jindřichův čtvrtý sňatek s Annou z Cleves byl zrušen. A to je něco jiného než rozvod. Z právního hlediska je to totéž, jako kdyby manželství nebylo nikdy uzavřeno.

Ke zrušení došlo ze dvou důvodů. Manželství Anny s Jindřichem se nenaplnilo, což znamená, že spolu neměli pohlavní styk. Odmítnutí či neschopnost pohlavního styku může být důvodem ke zrušení manželství dodnes. Navíc Anna v době, kdy si vzala Jindřicha, už byla zasnoubená s lotrinským vévodou Františkem. Formální zásnuby znamenaly tehdy právní překážku pro uzavření manželství s jinou osobou.

Všechny zúčastněné strany se dohodly, že manželství nebylo uzavřeno.

Papež prohlásil Jindřichův druhý sňatek s Annou Boleynovou za neplatný, protože král byl dosud ženatý se svou první ženou Kateřinou Aragonskou.

Jindřich jakožto hlava nově vzniklé anglikánské církve však prohlásil, že jeho první manželství bylo neplatné, neboť je prý zakázáno, aby muž spal s vdovou po zesnulém bratrovi. Král se odvolával na Starý zákon, který označoval za „Boží zákon“, ať se to papežovi líbí nebo ne.

Podle toho, zda věříte Jindřichovi nebo papežovi, nám tedy zbývají čtyři nebo tři manželství.

Jindřich zrušil své manželství s Annou Boleynovou krátce předtím, než ji nechal popravit za cizoložství.

To bylo poněkud nelogické: jestliže manželství nikdy neexistovalo, těžko mohl Annu obviňovat z porušení slibu věrnosti.

Stejně naložil i se svou pátou ženou Kateřinou Howardovou. Všechny důkazy nasvědčují tomu, že mu byla nevěrná před manželstvím i po jeho uzavření. Tentokrát nechal Jindřich schválit zvláštní zákon, podle něhož se akt cizoložství spáchaný královnou rovnal velezradě. A opět nechal manželství zrušit.

Celkem tedy máme čtyři zrušená a pouze dvě nesporně platná manželství.

S výjimkou poslední Jindřichovy manželky Kateřiny Parrové (která ho přežila) z toho ze všech dam vyvázla nejlépe Anna z Cleves. Po zrušení jejich manželství ji král zahrnul dary a udělil jí zvláštní titul „milovaná sestra“. Často docházela ke dvoru a vyměňovala si kuchaře, recepty i různé domácí vymoženosti s mužem, který nikdy nebyl jejím manželem.

Napsat komentář