Kolik planet má sluneční soustava?

Devět je rozhodně špatně.pluto

Je jich buď osm, nebo deset, a možná dokonce jed­nadvacet. Podle některých lidí až několik milionů. Nebudeme to vědět jistě, dokud se Mezinárodní astro­nomická unie konečně nedohodne na dlouho očekávané definici „planety“.

Dnes už si nikdo nemyslí, že Pluto je devátá planeta. Dokonce i ti nejkonzervativnější astronomové uznávají, že jde o planetu spíše z „kulturního“ než vědeckého hlediska.

Objevitelé Pluta v roce 1930 také nebyli zcela pře­svědčeni a hovořili o něm jako o objektu na kraji sluneční soustavy za Neptunem (trans-Neptunian object neboli TNO).

Pluto je mnohem menší než všechny ostatní pla­nety, ba dokonce menší než sedm jejich měsíců. Není ani o moc větší než jeho vlastní měsíc Charon (další dva, menší měsíce Pluta byly objeveny v roce 2005). Jeho oběžná dráha je excentrická a jiné rovině než ostatní planety, a taka jeho složení je zcela odlišné.

Čtyři planety nejblíže Slunci jsou středně velké a skalnaté; následující čtyři jsou plynní obři. Pluto je malinká ledová koule – jedno z nejméně 60 000 ma­lých těles podobných kometám, které tvoří Kuiperův pás na samém okraji Sluneční soustavy.

Všechna tato planetoidní tělesa (včetně asteroidů, TNO a spousty dalších podmnožin) se společně nazý­vají planetky. Dosud jich bylo zaznamenáno 330 795, přičemž každý měsíc se objeví 5000 nových, a podle některých odhadů možná existují téměř dva miliony takových těles s průměrem větším než kilometr. Vět­šina z nich je příliš malá na to, aby se dala označit jako planety, ale dvanáct z nich vypadá jako vážný konkurent Pluta.

Jedno z nich, objevené v roce 2005 a označené pěkným názvem 2003 UB313, je dokonce větší než Pluto. Jiná, jako například Sedna, Orcus a Quaoar, mu šlapou na paty.

Je možné, že budeme mít nakonec dvě soustavy. Sluneční soustavu o osmi planetách a soustavu Kuiperova pásu, která bude zahrnovat Pluto a ostatní nové planety.

Podobné změny se už v minulosti uskutečnily. Největší z asteroidů Ceres byl od svého objevení v roce 1801 až do padesátých let 19. století považován za desátou planetu, načež jej degradovali na asteroid.

Napsat komentář