Kolik vězňů bylo osvobozeno při dobytí Bastily?

Sedm.Bastille

Ve Francii se 14. červenec, den dobytí Bastily, slaví jako státní svátek a velký národní symbol podobně jako v USA Den nezávislosti.

Z dramatických znázornění oné události by člověk mohl nabýt dojmu, že ulice zaplavily stovky hrdých revolucionářů mávajících trikolorami. Ve skutečnosti bylo ve věznici v době obležení drženo jen asi půl tuctu lidí.

Bastila byla dobyta 14. července 1789. Brzy nato se v ulicích Paříže začaly prodávat hrůzyplné rytiny znázorňující vězně, jak úpějí v řetězech vedle kost­livců, a ty ovlivnily lidové představy o podmínkách ve věznici už navždycky.

Bastila byla pevnost ze 13. století, která sloužila jako žalář celá staletí; v době Ludvíka XVI. tu byli drženi především lidé zatčení z příkazu krále nebo jeho ministrů za zločiny, jako bylo spiknutí či pod­vratná činnost. Prošly jí i takové celebrity, jako byl Voltaire, který zde roku 1718 napsal svého Oidipa.

Mezi sedmi vězni, kteří tam toho dne pobývali, byli čtyři padělatelé, dále hrabě de Solanges (odsouzený za „sexuální poklesky“) a dva blázni (jeden z nich byl Angličan či Ir jménem Major Whyte, který nosil plnovous až do pasu a myslel si o sobě, že je Julius Caesar).

Při útoku přišla o život stovka lidí včetně guver­néra, jehož hlavu pak nosili Paříží nabodnutou na kůlu.

Stráž vězení tvořila jednotka tzv. invalides (inva­lidních vojáků mimo běžnou službu) a podmínky vět­šiny vězňů byly poměrně komfortní, protože zahrno­valy volné návštěvní hodiny a bytové zařízení.

Na kresbě Jeana Fragonarda, která znázorňuje návštěvní den v roce 1785, vidíme, jak se po nádvoří procházejí vězni v doprovodu módně oblečených dam. Vězni dostávali štědré kapesné, bohaté zásoby tabáku a alkoholu a mohli mít u sebe psa či jiného domácího mazlíčka.

Jean-Francois Marmontel, který byl v Bastile věz­něn v letech 1759-1760, napsal: „Víno sice nebylo vynikající, ale přijatelné. Žádný dezert: bylo nutné si něco odepřít. Celkově lze říci, že strava ve vězení byla velmi dobrá.“

V deníku Ludvíka XVI. stojí v den útoku na Bas­tilu „rien“ – nic

Měl na mysli výsledek honu, kterého se ten den zúčastnil.

 

Napsat komentář