Kolik výrazů mají Eskymáci pro sníh?

Nanejvýš čtyři.snih

Často se říká, že Eskymáci mají 50, 100, nebo do­konce 400 různých výrazů pro sníh, ale není to pravda. Většina skupin Eskymáků vám řekne pouze dvě slova, která odpovídají našemu „sníh“. Zdá se, že ve všech jazycích eskymáckých skupin nenajdeme dohromady více než čtyři kořenová slova pro sníh.

Eskyrnácko-aleutské jazyky patři do skupiny jazyků aglutinačních, v nichž samotné slovo „slovo“ nemá prakticky žádný význam. K základním slovním kme­nům se přidávají řetězce adjektivních a slovesných prv­ků, takže mnohé „slovní shluky“ připomínají spíše naše věty. V inupiačtině výraz tikit-qaag-mim-it-ni-ga-a zna­mená: „on (A) řekl, že on (B) nebude moci přijít jako první“ (doslova: „přijít první nemoci řekl o něm“).

Počet základních slovních kmenů je poměrně malý, ovšem počet způsobů jejich rozšiřování je prakticky neomezený. Inuitština má více než 400 přípon (slov­ních prvků, které se vkládají na konec nebo doprostřed slova) ale pouze jedinou předponu. Má proto mnoho odvozených slov, podobně jako je české „nej-ne-ob­-hospod-ař-ová-va-tel-něj-ší“.

Někdy se eskymácká slova jeví jako zbytečně kom­plikované vyjádření něčeho, co je v evropských jazy­cích zcela prosté. Nalunaar-asuar-ta-at (,‚to, čím se obvykle komunikuje ve spěchu“) je grónský novotvar, který byl v 80. letech devatenáctého století vytvořen pro telegraf.

Pokud se zajímáte nejen o „výrazy pro snih“, ale o nějakou skutečnou zvláštnost eskymácko-aleut­ských jazyků, pak jsou to ukazovací zájmena.

Zatímco třeba angličtina má pouze čtyři (this, that, these a those), eskymácko-aleutské jazyky – zejména inupiačtina, yupičtina a aleutština —jich mají více než třicet. Každé slovo pro „ten“ nebo „tamten“ může mít osm různých pádů a u každého z těchto ukazovacích zájmen existuje celá řada způsobů vyjádřeni vzdále­nosti, směru, výšky, viditelnosti a kontextu.

Například v aleutštině hakan znamená „ten, kdo je tam nahoře“ (třeba pták na obloze), qakun znamená „ten uvnitř“ (například v jiné místnosti) a uman má význam „to, co není vidět“ (tj. co cítíme, slyšíme nebo hmatáme).

Napsat komentář