Které zvíře dělá hank hank?

Albánské prase.zvuk psa

Albánští psi dělají ham ham. Čínští psi štěkají wang wang, řečtí gav gav, slovinští hov hov a ukra­jinští haf haf. Na Islandu je to voff, v Indonésii gong gong a v Itálii bau bau.

Je zajímavé, že tam, kde zvířata vydávají méně rozmanité zvuky, shodnou se jednot­livé jazyky více i na jejich interpretaci. Například kráva dělá téměř ve všech jazycích bůů, kočka mňau a kukačka kuku.

Psi podle vědců z Centra pro výzkum chování psů v britské Cumbrii mívají dokonce přízvuk podle oblasti, kde žijí. Nejvýraznější akcent prý mají psi liverpoolští a skotští. Psi z Liverpoolu štěkají ve vyso­kých tóninách a Skoti mají zase „lehčí štěkot“.

Aby získali potřebný materiál, požádali vědci majitele a jejich psy, aby jim zanechali na záznam­níku vzkaz. Experti pak porovnali výšku a barvu hlasu, hlasitost a délku projevu lidí i psů.

Došli k závěru, že psi napodobují své pány, aby s nimi navázali užší vztah; čím užší je pouto, tím jsou si hlasové projevy podobnější.

Psi napodobují také chování svých pánů. Teriér patřící mladé rodině bývá živější a hůř zvladatelný, zatímco tentýž pes žijící u staré dámy bývá časem klidnější, pasivní a dlouho spí.

Komentáře
Napsat komentář