Které zvíře je nejnebezpečnější na světě?

Polovinu všech lidí, kteří kdy zemřeli – celkem možná až 45 miliard – zabily samičky komára (samci napadají pouze rostliny).

Komáří čili moskyti přenášejí víc než sto potenciálně smrtelných nemocí, jako je malárie, žlutá zim­nice, horečka dengue, encefalitida, filarióza a elefan­tiáza. I v dnešní době zabijí jednoho člověka každých dvanáct vteřin.

Je to neuvěřitelné, ale až do konce 19. století neměli lidé ani potuchy o tom, že moskyti jsou nebez­peční. Roku 1877 britský lékař sir Patrick Manson – známý jako „moskytový“ Manson – prokázal, že ele­fantiázu způsobuje kousnutí komára.

O sedmnáct let později, v roce 1894, ho napadlo, že by se stejným způsobem mohla přenášet i malárie. Požádal proto svého žáka Ronalda Rosse, mladého lékaře působícího v Indii, aby hypotézu ověřil.

Rossovi se jako prvnímu podařilo ukázat, že samičky moskyta přenášejí svými slinami parazita zvaného Plazmodium. Svou teorii vyzkoušel na ptá­cích. Manson šel ještě dál. Aby prokázal, že teorie funguje i na lidech, nakazil vlastního syna – prostřed­nictvím moskytů dovezených v diplomatické tašce z Říma. Chlapec se naštěstí díky okamžitému podání chininu uzdravil.

Ross získal v roce 1902 Nobelovu cenu za lékařství. Manson byl zvolen do Královské společnosti, pasován na rytíře a založil Londýnskou školu tropické medicíny.

Celkem známe 2500 druhů moskyta, z nichž 400 patří do čeledi Anopheles, a z nich 40 je schopných přenášet malárii.

Samičky sají krev, aby pomohly dozrát svým vajíč­kům, která kladou do vody. Z vajíček se vyklubou vodní larvy. Na rozdíl od většiny ostatního hmyzu jsou kukly moskytů aktivní a ve vodě plavou.

Komáří samci bzučí mnohem vyšším tónem než samice; je možné je přivábit pomocí ladičky nasta­vené na tón H.

Samičky láká na jejich hostitelích vlhkost, mléko, oxid uhličitý, tělesné teplo a pohyb. Lidem, kteří se hodně potí, a těhotným ženám hrozí větší pravděpo­dobnost kousnutí.

Výraz moskyt pochází od slova mosquito, které ve španělštině a v portugalštině znamená „muška“.

Napsat komentář