Kteří samci jsou přírodou nejlépe obdařeni?

Svijonožci.penis banan

Tento skromně vyhlížející korýš má ze všech tvorů v poměru k tělu nej­delší penis. V některých pří­padech dosahuje až sedmkrát větší délky.

Většina z 1220 druhů svijonožců jsou hermafro­diti. Když se některý svijonožec rozhodne být „matkou“, naklade vajíčka do vlastní lastury a vypustí při­tom lákavé feromony. Některý z okolních svijonožců zareaguje tím, že zahraje „samečka“ a oplodní vajíčka pomocí obrovského penisu, jímž vypustí sperma do lastury „samičky“.

Svijonožci stojí na hlavě a jedí nohama. Pomocí velmi silného lepidla se dovedou hlavou přilepit ke skále nebo k lodnímu kýlu. Otvor, který vidíme na vrchu svijonožce, je ve skutečnosti jeho spodek; vysouvá z něj dlouhé, tenounké nohy, jimiž chytá drobné rostliny a živočichy proplouvající kolem.

K dalším bohatě obdařeným druhům patří pásovec (jeho penis může dosáhnout až dvou třetin délky jeho těla) a plejtvák obrovský, jehož penis je sice oproti tělu poměrně drobný, ale přesto představuje největší živý orgán vůbec, měřící v průměru 1,8 až 3 metry na délku a zhruba 450 mm po obvodu.

Ejakulát plejtváka obrovského má podle odhadů objem asi 20 litrů v závislosti na velikosti varlat, která váží zhruba 70 kg.

Penisy velryb bývaly užitečné. V románu Hermana Melvilla Bílá velryba (1851) se vypráví, že z vnější kůže sedá udělat nepromokavá zástěra, vhodná na vyvrhování zabité velryby.

Stejně jako většina savců mají i velryby penisovou kost zvanou baculum nebo os penis. Eskymáci je spolu s penisovými kostmi mrožů používají jako sanice nebo kyje.

Baculum savců (latinsky „tyčka“) se dá rovněž použít jako spínací špendlík, lžička do kávy nebo talisman lásky. Tato kost může mít neuvěřitelné množství různých tvarů – zřejmě se jedná o tvarově nejrozmanitější kost vůbec – a využívá se k určování vztahů mezi jednotlivými druhy. Člověk a opice zvaná chápan pavoučí jsou jediní primáti, kteří ji nemají.

Biblická hebrejština nemá výraz pro penis. To vedlo dva vědce (Gilberta a Zevita v časopise Ameri­can Journal of Medical Genetics, 2001) k domněnce, že Eva byla stvořena nikoli z Adamova žebra, ale z jeho penisové kosti (Genesis 2,21-23). To by vysvětlovalo, proč muži i ženy mají stejný počet žeber, ale muž nemá penisovou kost.

V biblickém vyprávění se dále uvádí, že „Hospodin uzavřel to místo masem“, z čehož může pocházet ‚jizva“ (zvaná odborně raphe) na spodní části penisu a Šourku.

 

Napsat komentář