Který Edisonův vynález používají anglicky mluvící lidé každý den?

Výraz hello.hello

První písemný záznam tohoto slova se objevil v Edisonově dopisu z roku 1887, v němž píše, že nej­lepší způsob, jak zahájit telefonický hovor, je říci hello, neboť „je slyšitelné na tři až sedm metrů“.

Edison na to přišel, když zkoušel prototyp telefonu od Alexandra Grahama Bella. Sám Bell dával před­nost námořnickému pozdravu: „Ahoy, hoy!“

Edison křičel „hello!“ do telefonních sluchátek v laboratořích Menlo Park, když pracoval na zlepšení Bellova návrhu. Jeho zvyk přejali ostatní spolupra­covníci a posléze, když se používání telefonu rozšířilo, i telefonní ústředny. Než se začalo používat „hello“, říkávali telefonní operátoři: „Jste tam?“, „Kdo jste?“ nebo „Jste připraven hovořit?“

Jakmile se „hello“ vžilo, začalo se operátorkám přezdívat hello girls.

Slovo hullo se v té době používalo pouze jako výraz překvapení. Charles Dickens jej takto užil v Oliveru Twistovi (1839), kde si Artful Dodger Oli­vera poprvé všimne se slovy: „Hullo, my covey!“

Slovo halloo se používalo ke svolávání loveckých psů a převozníků a rovněž patřilo k Edisonovým oblí­beným slovům. Když poprvé přišel na to, jak nahrá­vat zvuk (18. července 1877), zakřičel do přístroje (páskového fonografu) právě „halloo“: „Vyzkoušel jsem experiment nejprve na pásku telegrafního papíru a zjistil, že to funguje. Zakřičel jsem do náustku slovo „Halloo! Halloo!“, načež jsem pásek nechal znovu přejet jehlou a uslyšel slabě „Halloo! Halloo!“ jako ozvěnu! Umínil jsem si, že sestrojím přístroj, který bude fungovat přesně, dal jsem svým asistentům pokyny a informoval je o svém‘ objevu.“

První použití visaček pro delegáty s nápisem „Hello, my name is…“ zaznamenali na první konfe­renci telefonních operátorů u Niagarských vodopádů roku 1880.

Napsat komentář