Který kov taje při pokojové teplotě?

Stejně jako rtuť mohou mít i galium, cezium a fran­cium při pokojové teplotě kapalné skupenství. Vzhle­dem k tomu, že tyto tekutiny mají vysokou hustotu (jsou to kovy), mohly by na nich teoreticky plout cihly, podkovy či dělové koule.tani kovu

Galium (Ga) objevil vroce 1875 francouzský che­mik Lecoq de Boisbaudran. Všichni si mysleli, že zvolený název je výrazem vlastenectví, ale gallus v latině znamená nejen Gal, ale také kohout – fran­couzsky le coq. Byl to první novy prvek, který potvr­dil tezi Dmitrije Mendělejeva o periodické tabulce. Galium se díky svým mimořádným elektronovým vlastnostem používá především v silikonových čipech. Uplatňuje se také v CD přehrávačích, protože ve směsi s arzenikem přeměňuje elektricky proud přímo v laserový paprsek, který „čte“ data z disku.

Cezium (Cs) má nejvýznamnější využití v atomových hodinách používá se k definování, atomové sekundy. Dostane-li se do styku s vodou, dochází k velice prudké explozi. Název cezium znamená „nebesky, modry“, a to proto, že v části svého spektra vytváří jasně modré linie. Objevil ho v roce 1860 Robert Bunsen pomoci spektroskopu, který vynalezl spo­lečně s Gustavem Kirchoffem, mužem, jenž dříve při­šel na to, že signály v telegrafních drátech se pohybují rychlostí světla.

Francium (Fr) patři mezi nejvzácnější prvky, vypočítalo se, že ho celkem na Zemi vyskytuje jen asi třicet gramů. Je tudíž velmi radioaktivní, a proto se rychle rozkládá na jiné, stabilnější prvky. Jedná se tedy o tekutý kov, ale ne nadlouho – nejvýše několik vteřin. Roku 1939 ho izolovala Marguerite Pereyová v Ústavu Curieových v Paříži. Šlo o poslední che­mický prvek, který byl v přírodě objeven.

Jestliže tyto prvky mají tekuté skupenství při tep­lotách, které jsou na kovy neobvykle nízké, je to dáno tím, že jejich atomy se v důsledku uspořádání svých elektronů k sobě velmi těžko přibližují, aby vytvořily krystalickou mřížku.

Každý atom proto volně pluje a není přitahován ke svým sousedům, což se právě děje i u ostatních tekutin.

 

Komentáře
Napsat komentář