Který prvek je nejhustší?

Buď osmium, nebo iridium, podle toho, jaké měření použijete.osmij

Oba kovy mají velmi podobnou hustotu a v prů­běhu let si několikrát vyměnily místo. Třetím nej­hustším prvkem je platina, po níž následuje rhenium, neptunium, plutonium a zlato. Olovo je až daleko za nimi – jeho hustota je oproti osmiu a iridiu poloviční.

Osmium (Os) je velmi vzácný, tvrdý, stříbřitě mod­rý kov, který (společně s iridiem) objevil roku 1803 anglický chemik Smithson Tennant (1761-1815).

Tennant byl syn vikáře z Richmondu a podařilo se mu rovněž jako prvnímu prokázat, že diamant je for­mou čistého uhlíku.

Osmium pojmenoval podle řeckého slova osme, které znamená zápach. Vylučuje totiž vysoce toxický oxid osmičelý, který má pronikavý, nepříjemný zápach a může poškodit plíce, kůži i oči a způsobit silné bolení hlavy. Oxid osmičelý se používá při odebírání otisků prstů, protože jeho výpary reagují s drobnými sto­pami oleje na prstech, takže vznikají černé usazeniny.

Díky extrémní tvrdosti a odolnosti vůči korozi se osmium používá k výrobě gramofonových jehel s dlouhou životností, kompasových střelek a špiček kvalitních plnicích per – odtud značka Osmiroid.

Osmium má rovněž neobvykle vysoký bod tání 3054 °C. To v roce 1897 inspirovalo Karla Auera k vytvoření osmiového vlákna v žárovce namísto dří­vějšího bambusového, jež používal Edison. Osmium nakonec nahradil wolfram, který se taví při teplotě 3407. °C. Jméno Osram si Auer nechal patentovat v roce 1906. Je odvozeno ze slov osmium a wolfram.

Ve světě se každoročně vyrobí méně než 100 kg osmia.

Iridium (Ir) je nažloutle bílý kov, který je stejně jako osmium velmi příbuzný platině. Jeho název pochází z řeckého iris, duha, protože jeho sloučeniny vytvářejí mnoho krásných barev.

Iridium má rovněž extrémně vysoký tavný bod (2446 °C) a používá se především k výrobě kelímků pro slévárny kovů a k tvrzení platiny.

Iridium patří mezi nejvzácnější prvky na světě (je na 84. místě z 92), ale nachází se překvapivě velkém množství v tenké geologické vrstvě známé jako hra­nice KT, která vznikla zhruba před 65 miliony let.

Geologové se domnívají, že může pocházet pouze z vesmíru, což podporuje teorii, že dinosauři vyhynuli v důsledku dopadu asteroidu.

Napsat komentář