Můžete o někom říci, že je Eskymák?

Výraz Eskymák označuje celou řadu různých skupin a nemusí se nutně chápat jako urážka (jak se někdy tvrdí).eskymo

Eskymáci jsou lidé žijící ve vzdálených arktických oblastech Kanady, Aljašky a Grónska. Slovo Eskimo, které vytvořili indiáni kmene Cree a Algonquin, má několik možných významů, mimo jiné „ten, kdo mluví jinou řečí“, „ten, kdo pochází z jiné země“ a „ten, kdo jí syrové maso“.

V Kanadě (kde se pro Eskymáky používá politicky korektní výraz Inuité) se považuje za nezdvořilé ozna­čit někoho za Eskymáka, ale aljašským Eskymákům to vůbec nevadí. Ve skutečnosti řada z nich dává přednost slovu Eskymák, protože to rozhodně nejsou Inuité, ná­rod žijící hlavně v severní Kanadě a v částech Grónska.

Kdybychom označovali grónské Kalaallity, kanad­ské Inuvialuity a aljašské Inupiaty, Yupigety, Yuplity a Alutiity jako Innity, bylo by to stejné, jako kdyby­chom všem černochům říkali Nigerijci nebo všem bělochům Němci. Yupikové v severozápadní Aljašce a na Sibiři ani nevědí, co slovo Inuit znamená. Inuit ostatně znamená „člověk“; Yupik je ještě lepší: zna­mená „skutečný člověk“.

Jazyky eskymácko-aleutské rodiny jsou příbuzné mezi sebou, ale s žádným jiným jazykem na světě nemají nic společného.

Inuitština, která je dnes na vzestupu, se používá na severu Aljašky a Kanady, ale také v Grónsku, kde je dnes úředním jazykem a používá se při školní výuce. Tento jazyk, kterému se říká rovněž inupiačtina či inuktitutština, má pouze tři samohlásky a žádná pří­davná jména. V USA byla inuitština sedmdesát let zakázaná.

Eskymáci si kupují ledničky, aby jim jídlo příliš nezmrzlo, a když potřebují počítat více než do dva­nácti, musí použít dánštinu.

Nezdraví se „třením nosů“. Když jim to řeknete, nejspíš se urazí. Kunik znamená láskyplné (spíše než sexuální) Čenichání a praktikuje se většinou mezi matkou a kojencem, případně mezi manželi.

V některých eskymáckých jazycích se pro slovesa líbat a čichat používá stejné slovo.

Roku 1999 získali kanadští Eskymáci do vlastnic­tví pětinu území Kanady (druhé největší země na světě). Výsledný Nunavut je jedním z nejnovějších národních států světa: v inuitštině znamená „naše země“.

Kdyby nasedli do aut po pěti, mohli by všichni Eskymáci světa zaparkovat na Mezinárodním letišti v Los Angeles. V hlavním městě Nunavutu Iqualuit používá počítač více lidí než v kterémkoli jiném kanadském městě. Zároveň zde mají největší pro­cento sebevražd ze všech měst v Severní Americe.

Průměrný Eskymák je vysoký 162 cm a dožívá se 39 let.

Napsat komentář