Obíhá Země kolem Měsíce, nebo Měsíc kolem Země?

Obojí. Obíhají kolem sebe navzájem.osa zeme

Obě tělesa obíhají kolem společného těžiště, umís­těného asi 1600 km pod povrchem Země, takže země­koule provádí tři různé rotace: kolem vlastní osy, kolem Slunce a kolem tohoto bodu.

Jste z toho zmatení? I Newton říkal, že když uva­žuje o pohybu Měsíce, bolí ho z toho hlava.

Napsat komentář