Odkud pocházejí tulipány?

Ať už jsou z Amsterodamu nebo odjinud, tulipány představují stejně slavný symbol Holandska jako větrné mlýny nebo dřeváky. Ve skutečnosti však vůbec nepocházejí z Nizozemska.tulip

Přirozenou lokalitou pro tulipány je horský terén. První tulipány byly do Nizozemí dovezeny z Kon­stantinopole (dnešního Istanbulu) až v roce 1554. Divoce rostoucí tulipány najdeme v jižní Evropě, severní Africe a v některých částech Asie až po seve­rovýchod Číny. Tulipán je národní květinou také v Turecku a v Íránu.

Název rostliny pochází ze slova tülbent, které je tureckou variantou perského slova dulband, turban. Podle etymologů vznikl název z „domnělé podobnosti“ nerozvinutého květu s turbanem (nebo možná Turci tradičně nosívali květ v turbanu).

Tulipány si v Nizozemsku skutečně získaly nesmír­nou popularitu (správný název je Nizozemsko, neboť „Holandsko“ označuje pouze dvě z dvanácti provincií země), ovšem historky o bublině „tulipánománie“ na počátku 17. století se dnes jeví poněkud přemrštěné.

Podle profesora Petera Garbera, ředitele pro glo­bální strategii v Deutsche Bank, pocházejí ty nejstraš­nější příběhy o lidech zruinovaných po pádu cen tulipánů převážně z jedné knihy – Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (Mimořádné lidové klamy a davové šílenství) Charlese Mackaye z roku 1852 – a byly výsledkem moralistické kam­paně nizozemské vlády, která šířila strašidelné zvěsti, aby odradila lidi ód spekulací na ceny tulipánů.

Je pravda, že ceny tulipánů byly nafouknuté (a že jedna cibulka té nejžádanější odrůdy mohla stát tolik co dům), nicméně existují příklady ještě vyšších cen jiných rostlin v jiných zemích, například orchidejí v Anglii 19. století.

V nejhorším případě byly podle Garbera nizozem­ské spekulace „fenoménem trvajícím jeden měsíc během chmurné holandské zimy roku 1637… a ne­měly žádné reálné ekonomické důsledky“.

Dnes Nizozemsko produkuje asi tři miliardy tulipá­nových cibulek ročně, z nichž dvě miliardy jdou na export.

Napsat komentář