Odkud pocházejí velbloudi?

Ze Severní Amerikyvelbloud ameriak

Symbol afrických a arab­ských pouští je ve skuteč­nosti amerického původu.

Stejně jako koně a psi se velbloudi vyvinuli před 20 miliony let na americ­kých travnatých porostech. Tehdy vypadali spíše jako žirafy nebo gazely než jako hrbatá nákladní zvířata, která známe a máme rádi dnes. Teprve před čtyřmi miliony let překročili Beringovu šíji do Asie.

V Severní Americe vyhynuli velbloudi během poslední doby ledové a na rozdíl od koní a psů se tam nikdy nevrátili.

Není zcela jasné, proč severoamerický druh vel­blouda vyhynul. Hlavním viníkem byly zřejmě kli­matické změny. Konkrétně mohly velbloudy zahubit změny obsahu oxidu křemičitého v trávě. Jak se klima v Severní Americe ochlazovalo a vysušovalo, obsah oxidu křemičitého v trávě se ztrojnásobil. Tato nová, extrémně tuhá tráva zničila zuby i těm nejzuba­tějším přežvýkavcům, a tak koně a velbloudi postup­ně umírali hlady, protože nemohli žvýkat.

Leccos také nasvědčuje tornu, že tyto již oslabené druhy, kterým zmizení Beringovy šíje před 10 000 lety zablokovalo únikovou cestu do Asie, „dorazili“ lidští lovci.

Napsat komentář