Přes které oko nosil Nelson pásku?

Přes žádné. Nelson nikdy žádnou pásku nenosil.oko nelson

Své poškozené pravé oko nechával volné, ovšem v klobouku měl zabudované stínidlo, aby si chránil zdravé levé oko před sluncem.

Není pravda, že Nelson byl na jedno oko slepý. Pravé oko měl vážně poškozené (ale ne zcela oslepené) v důsledku zraněni při obléhání Calvi na Korsice roku 1794. Po dopadu francouzské dělové koule mu do něj napadal písek a úlomky, ale na oku nebyly vidět žádné změny – do té míry, že mu Královské námořnictvo zprvu nechtělo přiznat invalidní důchod.

Neexistuje žádný dobový portrét, na němž by Nel­son měl přes oko pásku, a ani slavná socha na sloupu na Trafalgarském náměstí ji nemá navzdory mnohým „očitým“ svědectvím. Začala se zobrazovat až po jeho smrti aby dodala jeho portrétům patosu.

Nelson používal poškozené oko ve svůj prospěch. V bitvě u Kodaně roku 1801 ignoroval signál k ústu­pu, který vyslal jeho nadřízeny, admirál sir Hyde Par­ker. Nelson, který ze své pozice na rozdíl od Parkera viděl, že Dánové jsou na útěku, řekl svému kapitánovi: „Víte, Foleyi, já mam jen jedno oko – mam právo byt občas slepý.“

Pak si přidržel dalekohled u nemocného oka a pra­vil: „Já ten signál opravdu nevidím!“ Tento výrok se často chybně cituje jako: „Nevidím žádné lodě.“

Nelson byl vynikající taktik, charismaticky vůdce a nepochybně statečný člověk – kdyby byl dnes naživu, dostal by alespoň tři Viktoriiny kříže‚ ale zároveň byl i ješitný a bezohledný.

Jako kapitán lodi Boreas nechal roku 1784 zbičo­vat 54 ze svých 122 námořníku a 12 z 20 vojáku – tedy 47 procent všech mužů na palubě. V červnu 1799 v Neapoli zákeřně popravil 99 válečných zajatců, přes­tože se velitel britské posádky předtím zaručil za jejich bezpečnost.

Při svém pobytu v Neapoli měl Nelson poměr s lady Emmou Hamiltonovou, manželkou britského velvyslance. Byla dcerou kováře, a než se vdala za sira Williama, živila se v Londýně jako nezletilá pro­stitutka. Lady Hamiltonová byla nesmírně tlustá a měla silný lancashirský přízvuk. Dalším Nelsonovým obdivovatelem byl Patrick Brunty, yorkshirský pastor irského původu, který si, poté co neapolský král pasoval Nelsona na vévodu z Bronte, změnil příjmení na Bronté.  Kdyby tak neučinil, jeho slavné dcery by se jmenovaly Charlotte, Emily a Anne Bruntyovy.

Zatímco veřejnost po zprávě o Nelsonově smrti truchlila, hrabě St Vincent a osmnáct dalších admirálu Královského námořnictva se odmítlo zúčastnit jeho pohřbu.

Napsat komentář