Jak umírají lumíci?

Nikoli hromadnou sebevraždou, jak jste si možná mysleli.

(Pokračování textu…)

Zabíjejí svišti lidi?

Ano, mohou je ukašlat k smrti.

(Pokračování textu…)

Který tvor má paměť dlouhou tři vteřiny?

Navzdory rozšířeným představám to není zlatá rybka čili karas stříbřitý.


(Pokračování textu…)

Který pták snáší v poměru ke své velikosti nejmenší vejce?

Pštros

Přestože pštrosi vejce představuje největší samostatnou buňku, která se v přírodě vyskytuje, váží méně než 1,5 procenta hmotnosti matky. Pro srovnání: vejce střízlíka představuje 13 procent jeho hmotnosti

(Pokračování textu…)