Kdo je původcem výrazu „přežití nejsilnějších“?

Herbert Spencer.       nejsilnjsi

(Pokračování textu…)