V čem spočívala Tutanchamonova kletba?

Žádná neexistovala. Vymysleli si ji novináři.tutanch

(Pokračování textu…)

Fakta o vousech

Oficiální verze o hromadném odmítnutí nošení vousu v Evropě je z  poloviny 17. století, kdy na trůn nastoupil 15 letý  Ludvík XIV. Vzhledem k věku krále, ještě neměl vousy. Dvořané se začali holit, aby ho napodobili.

(Pokračování textu…)

Zajímavá fakta o zákonech 3

Zajímavé informace o zákonech v různých zemích
(Pokračování textu…)