V jakém směru odtéká voda z vany?

a) po směru hodinových ručičeksmer voda

b) proti směru hodinových ručiček

c) rovnou dolů

d) přijde na to

Přijde na to. Všeobecně rozšířená domněnka, že se voda při odtékání točí působením Coriolisovy síly vznikající z otáčení zeměkoule, je mylná.

Coriolisova síla sice ovlivňuje rozsáhlé, dlouho­dobé vodní jevy, jako jsou hurikány a oceánské proudy, avšak je řádově příliš slabá na to, aby měla vliv na odtok vaší vany. Směr odtoku záleží na tvaru nádoby, směru, z něhož byla napuštěna, a na vírech vytvářených při mytí nebo při vytaženi špuntu. Kdybychom naplnili dokonale symetrické umyvadlo s malinkým odpadním otvorem a špuntem, který se dá vyjmout bez rozvíření vody, a nechali bychom v něm vodu zhruba týden, aby ustal veškerý pohyb, pak by snad bylo možné zaznamenat slabý Conolisův úči­nek, takže by voda na severní polokouli odtékala proti směru hodinových ručiček a na jižní opačně.

Tento mýtus získal poněkud na přesvědčivosti, když se objevil v seriálu Michaela Palma Od pólu k pólu. Vystupoval v něm muž z keňského Nanyuki, který se snažil jev demonstrovat na obou stranách rovníku. Ovšem i kdybychom předpokládali, že tento efekt skutečně existuje, při této konkrétní demon­straci se voda točila přesně opačně.

Napsat komentář