Z čeho je roh nosorožce?

Roh nosorožce není, jak se někteří lidé domnívají, tvořen ze srsti.nosorozec

Tvoří ho hustě spojené svazky rohoviny. Rohovina je druh bílkoviny, který se nachází v lidských vlasech a nehtech, ale také ve zvířecích drápech a kopytech, ptačím peří, dikobrazích ostnech a krunýřích pásovců a želv.

Nosorožec je jediný živočich, jehož roh je tvořen pouze rohovinou; na rozdíl od rohů krav, ovcí, antilop a žiraf v sobě nemá žádnou kost. Lebka mrtvého nosorožce nejeví žádné známky toho, že kdy měla roh. Zaživa je roh ukotven na ztvrdlém výstupku kůže nad nosní kůstkou.

Roh nosorožce se při poškození může rozplést, ale mladým nosorožcům v takovém případě opět kompletně doroste. Nikdo neví, k čemu nosorožci roh mají, ačkoli se zjistilo, že samičky bez rohu nejsou schopny řádně pečovat o potomky.

Nosorožec je ohrožený živočich právě kvůli poptávce po jeho rozích. Rohy afrických nosorožců byly vždy oblíbeny na Blízkém východě, a zejména v Jemenu, jako lék a rukojeť tradičních dýk. Od roku 1970 jich bylo do Jemenu dovezeno 67 050 kg. Při průměrné váze rohu 3 kg to představuje rohy 22 350 nosorožců.

Je všeobecně rozšířeným omylem, že roh noso­rožců slouží jako afrodiziakum. Čínští bylinkáři to popírají; navozuje spíš ochlazení než rozpálení a pou­žívá se k léčbě vysokého tlaku a horečky.

Slovo nosorožec je kalkem řeckého rhinoceros, kde rhino znamená nos a keras roh. V současnosti existuje pět druhů nosorožce: černý neboli dvourohý, bílý neboli tuponosý, indický, javánský a sumaterský. Z nosorožce javánského přežívá jen šedesát jedinců, takže se jedná o čtvrtý nejohroženější druh po delfínu z řeky Jang-c‘-tiang, svišti z ostrova Vancouver a netopýrovi ze Seychelských ostrovů.

Nosorožec bílý není bílý. Anglický výraz White Rhinoceros vznikl zkomolením afrikánského weit, „široký“. Myslí se tím nikoli nosorožcův objem pasu, ale tlama – proto se tento druh nazývá někdy též širo­kohubý. Černí nosorožci mají na rozdíl od širokohu­bých hbitý ret, s jehož pomocí okusují větve stromů.

Nosorožci mají skvěle vyvinutý čich a sluch, ale zrak mají mizerný. Žijí většinou osamoceně a schá­zejí se jen kvůli páření.

Když nosorožce něco vyleká, hojně močí a kálí. Při útoku asijský nosorožec kouše a africký napadá oběť rohem. Nosorožec černý může navzdory svým krátkým nohám dosáhnout rychlosti až 55 km/h.

 

Napsat komentář