Z čeho se vyvinuli lidé?

Ne z lidoopů. A zcela určiti ne z opic.aborigen

Homo sapiens sapiens i lidoopi se vyvinuli ze společného předka, byť se nám toho tajemného filutu dosud nepodařilo najít. Žil v době pliocénú, tedy před osmi až pěti miliony let.

Tento tvor pocházel z divochů žijících v korunách stromů, podobných veverkám, kteří se zase vyvinuli z ježků, a ti zase předtím z mořských hvězdic.

Nejnovější srovnání genomů člověka a jeho nejbližšího příbuzného šimpanze ukazuje, že se naše cesty rozdělily mnohem později, než se dříve myslelo. To znamená, že jsme se s velkou pravděpodobností křížili a dali vzniknout nezaznamenaným a dnes vyhynulým hybridním dru­hům, než se naše druhy před 5,4 milionu let defini­tivně rozešly.

Stephen Jay Gould kdysi poznamenal, že Homo sapiens sapiens je jen nedávnou africkou větévkou na rozvětveném stromě lidské evoluce. Žádné důkazy sice zcela nevylučují, že se lidský druh vyvíjel i v jiných oblastech, ale rozšíření člověka z Afriky je přesto nejvěrohodnější teorií.

Genetické informace nasvědčují tornu, že k prvním lidským populacím mimo Afriku patřili obyvatelé Andamanských ostrovů u pobřeží Indie. Žili zde izolovaně 60 000 let – tedy dokonce déle než australští aboriginové.

Z původních andamanských obyvatel zbylo dnes jen 400 lidí. Polovinu z nich tvoří dva kmeny, Džara­vové a Sentinelézané, které nemají téměř žádný kon­takt s vnějším světem. Zhruba stovka Sentinelézanů žije tak izolovaně, že se dosud nikdo nenaučil jejich jazyk. Ostatní andamanské jazyky nejsou příbuzné s žádným jiným jazykem na světě. Mají pět číslovek: ‚jedna“, „dvě“, „o jednu více“, „o několik více“ a „všechny“. Naproti tornu májí dvanáct výrazů, které označuji různé stupně zralosti plodu.

Obyvatelé Andaman jsou jednou z pouhých dvou kmenových skupin na světě, které nedokážou rozdě­lat oheň (druhou jsou pygmejové kmene Ake ve střední Africe). Namísto toho mají propracované metody uchovávání a přenášení žhavých uhlíků a doutnajících dřev v hliněných nádobách. Takto se oheň udržuje celá tisíciletí; původně jej zřejmě získali z úderů blesku.

Ač se nám to může zdát zvláštní, mají lidé na Andamanech podobnou představu o Bohu jako my. Jejich nejvyšší bytost Pulugaje neviditelná, věčná, ne­smrtelná, vševědoucí, je stvořitelem všeho kromě zla; rozhněvá ji hřích a utěšuje lidi v tísni. V minulosti na lidi seslala velkou potopu jako trest za špatně jednání.

Vlna tsunami v roce 2004 zasáhla Andarnany plnou silou, ale pokud je nám známo, tamním starým kmenům nijak neublížila.

Napsat komentář