Zajímavá fakta – Fyzika

Fyzika – obdivuhodný a poutavý předmět, zajímavá věda. Dokonce i školní přednáška z fyziky je přeplněná zajímavými fakty. A kolik jich  ještě zůstává nevyřčených potom co zazvoní. Tady Vám ukážeme několik zajímavostí z fyziky zvuku.

Zajímavý fakt: být hluchým neznamená, že nic neslyšíte a už vůbec to neznamená, že nemáte dobrý „hudební sluch“. Známý skladatel Beethoven byl například hluchý. Aby mohl skládat hudbu, přikládal jeden konec své hole ke klavíru, druhý ke svým zubům . Tak vzniklý zvuk docházel k jeho vnitřnímu uchu, které bylo zdravé.

Jestli si například dáte mezi zuby tikající hodinky a zacpete si uši, tikání se  změní na silné a těžké údery. Zajímavým faktem je, že skoro hluší lidé si při telefonování přikládají sluchátko ke spánkové kosti. Někteří neslyšící zase mohou tancovat, zvuk hudby k nim proniká z podlahy, přes nohy, až do mozku. Je až neuvěřitelné jakým způsobem může proniknout hudba do sluchového nervu, zajímavé však je, že „hudební sluch“ zůstává nedotčen.

Zajímavá fakta z oboru fyziky infrazvuku:

Infrazvuk je zvukové kmitání s frekvencí nižší než 16 Hz. Právě infrazvuky, které se naprosto ideálně šíří ve vodě, pomáhají velrybám a dalším mořským živočichům se bezproblémově orientovat v hlubinách oceánu. Pro přenos infrazvuku není překážka ani vzdálenost přes 100 kilometrů.

Vliv infrazvuku na člověka je velmi svérázný. Je však známa velice zajímavá příhoda. Jednou v divadle, po představení o době středověké, si organizátoři objednali u známého fyzika R. Vuda (1868-1955) obrovskou trubici, asi 40m dlouhou. Čím je trubice delší, tím nižší zvuk vydává. Tak dlouhá trubice musela vydávat už pro lidské ucho neslyšitelný zvuk. Zvuková vlna ve 40 metrů dlouhé trubici odpovídá frekvenci kolem 8 Hz, což je dvojnásobně nižší hodnota nejnižší možné frekvence, kterou dokáže člověk uslyšet. Jakmile organizátoři zkusili vytvořit zvuk pomocí této trubice, nastal zmatek. Infrazvuk takové frekvence, i když ho nikdo neslyšel, se dostal blízko tzv. alfa-rytmu lidského mozku (5-7 Hz). Chvění takové frekvence vyvolalo u návštěvníků pocit strachu a paniky. Lidé začali utíkat ze sálu, čímž způsobili tlačenici, při které bylo zraněno několik osob. Celkově jsou tak nízké frekvence pro člověka velmi nebezpečné.

Někteří vědci touto skutečností objasňují záhadné události v oceánu, kdy například v Bermudském trojúhelníku mizí z lodí námořnici. Vítr, který se odráží od vln v oceánu, může vytvářet infrazvuk nebezpečný pro lidskou psychiku. Dle této hypotézy námořnici upadají v paniku a sami skáčou z paluby do vody.

Zajímavá fakta z fyziky rezonance:

Rezonance označuje fyzikální jev, který lze pozorovat při nuceném kmitání, kdy vhodně působící malá budící síla může způsobit velké změny v kmitajícím systému.

Rezonanci lze pozorovat v případě nucených kmitů, je-li frekvence vnější budící síly shodná s vlastními kmity oscilátoru.

Jistě již jste obeznámeni s účinkem rezonance ze školních přednášek, a proto sem přikládáme zajímavý fakt: vítr nebo vojáci, kteří drží krok, mohou zničit most. Tato okolnost však nastává pouze v tom případě, jestli se frekvence mostu shoduje s rušící silou, kterou vyvolává rezonance. Takových případů se stalo poměrně hodně. Tak například v roce 1906 se zřítil v Rusku most přes řeku Fontanku, když zde procházeli vojáci držící krok. Proto vždy, když jdou vojáci přes most, dostávají příkaz, aby šli volnou chůzí. V roce 1940 se zřítil most Tejkoma v USA od automobilového chvění, způsobeného větrem.

O známem ruském zpěvákovi Šaljapinovi se říká, že dokázal zazpívat tak, až praskaly žárovky. Není to ale žádná legenda, z pohledu fyziky je to naprosto vysvětlitelný jev. Řekněme, že známe frekvenci chvění určité sklenice, kterou můžeme stanovit dle výšky tónu zvonění po lehkém poklepání na  sklenici. Kdybychom nahlas zazpívali tuto notu v blízkosti frekvence chvění  sklenice, stejně jako Šaljapinov, budeme moci svým zpěvem taky roztříštit sklenici. Zpívat ale musíme stejně hlasitě jako Šaljapin.

Zajímavý fakt: jestliže svážeme dvě piana v různých místnostech tlustým metalickým drátem a začneme na jednom z nich hrát, druhé (se zmačknutým pedálem!) bude hrát tu samou melodii i bez klavíristy.

Toto vše je jen malá část neskutečně zajímavých faktů z oboru fyziky, které se nám podařilo protentokrát najít.

 

Komentáře
Napsat komentář