Zajímavá fakta o kovech

Zajímavosti o kovech a lidech

Ukazuje se, že nástroje, které jsou vyrobeny z mědi a jejích slitin, neprodukují jiskry. Z tohoto důvodu jsou měděné nástroje užívány tam, kde jsou kladeny zvláštní požadavky na bezpečnost.

Věděli jste, že v XV.-XVI. století indiánský kmen Chonos (Ekvádor) tavil měď o obsahu 99,5 %. Vyráběli z ní mince tvaru seker. Tyto mince byly v oběhu na západním pobřeží Jižní Ameriky, včetně území Inků.

V Japonsku se používá pro vedení plynu v budovách měděné potrubí, jelikož má status i jako odolné proti zemětřesení.

Zajímavý fakt zjistili polští vědci – ve vodách s přítomností měďi velikost tamně žijících kaprů hodně přesahuje jejich běžnou velikost. V rybnících či jezerech kde měď není přítomna se rychle rozmnožuje houba, která kapry hubí.

V těle dospělého člověka je přítomno od 50 do 150 mg mědi. Protože se měď v těle nehromadí a je vylučována společně s produkty metabolizmu, měl by každý člověk denně přijímat okolo 2 mg mědi .

Chrom je nejtvrdší kov (pokud neobsahuje nečistoty).

Wolfram je nejodolnější kov. Bod tání 3380 ° C, bod varu – 5900 ° C.

Iridium je kov, který nereaguje s kyselinami ani jejich směsmi. A to jak při normální teplotě, tak i při teplotách vyšších.

V současné době největší existující platinová nugeta je uložena v Diamond fondu v Kremlu v Rusku. Má hmotnost 7 kg 860.5 g a dostala název „Ural obr“.

V XVII. století byla v Jižní Americe platina považována za „falešné stříbro“.

V povídkách Isaaca Asimova s názvem „Já, robot“ a jiná díla. Je mozek robota vyroben z houbovité platiny, nebo spíše ze slitiny platiny a iridia.

Napsat komentář