Zajímavá fakta o světových jazycích

Zajímavosti a zvláštnosti jazyků světa.

Slovo „metro“ se v japonštině skládá ze tří slov, která znamenají „dole“, „půda“ a „železo“.
Umělý mezinárodní jazyk Esperanto byl vytvořen v roce 1887 lékařem z Varšavy L. Zamenhofem.
Čínský znak pro „potíže, nesnáze“ je zobrazován jako dvě ženy pod jednou střechou.
Almost – nejdelší slovo v angličtině, v němž všechna písmena jsou v abecedním pořadí.
Slova perského původu „pyžamo“ a „kufr“ mají jeden kořen („pi-Joma“, Jomo-dan „).
Ve starověkém Egyptě se meruňkám říkalo „sluneční vejce“.
Slova „čilost “ a „čaj“ se v čínském jazyce označují stejným znakem.
Španělský název pro UFO je OVNIS («objeto volador noidentificado»)
Na africkém kontinentu je více než 1000 různých jazyků. A jazyk Berbers, v severní Africe, dokonce nemá ani psanou formu.

V jazyce kmene australských domorodců, žijících v údolí řeky Murray, se jedna řekne „ENEA“, dvě  „PETCHEVAL „, a pět lze říci osmi různými způsoby, například „PETCHEVAL PETCHEVAL ENEA“.

V arabštině je 28 písmen, které se na konci slova píšou jinak než ve středu, v židovském 5 , v řečtině – jedno.

AD a BC v zápisu dat znamená Anno Domini a Before Christ.

Popelka se v polštině nazývá „Kopciusezek“.
Americký prezident Benjamin Franklin shromáždil více než 200 synonym pro slovo „opilý“ (drunk), včetně takových jako „cherry-merry“, „nimptopsical“ a „soaked“.

V Organizaci spojených národů je jen šest oficiálních jazyků: angličtina, francouzština, arabština, čínština, ruština a španělština.

Americké gesto „všechno v pořádku“ (prsty v kruhu), na Kypru znamená „homosexuál“.

Přezdívka koně Alexandra Makedonského „Bucephalus“ doslovně znamená „biči hlava“.
Nejstarší slovo v anglickém jazyce je „town“.
Písmeno „r“ a „l“ se v čínském jazyce vyslovuji stejně.
„Sahara“ v arabštině znamená „poušť“
Havajská abeceda obsahuje pouze 12 písmen.
V angličtině je více než, 600 000 slov.

 

Komentáře
 • bod napsal:

  Nemohu potvrdit ani vyvrátit vše, a tak jen k některým tvrzením:
  – Čínský znak pro potíže (resp čínské znaky) znak pro ženu neobsahují
  – Znaky (výrazy) pro čilost jsou jiné než pro čaj
  – Popelka je polsky „Kopciuszek“, nikoli Kopciusezek
  – Bucephalus je býčí, nikoliv bičí hlava
  – „r“ a „l“ se vyslovuje v čínštině naprosto odlišně. „l“ se vysloví jako l, „r“ se vysloví odlišně od našeho „r“, bez kmitání jazyka, s jazykem zdviženým špičkou na horní patro
  – Havajština obsahuje 13 písmen – třináctý znak je hlasivkový ráz zvaný `okina. Slovo s rázem má jiný význam – např. ko`u znamená můj, kou znamená tvůj.

Napsat komentář