Zajímavá fakta z Historie

Historie je plná zajímavých faktů a událostí. Někdy se zdají být překvapivé a dokonce i neuvěřitelné. Zde je několik z těchto skutečností.

* V Napoleonově armádě vojáci mohli tykat svým generálům.
* Stoletá válka trvala 116 let.
* To, co nazýváme Karibskou raketovou krizí, Američané označili jako Kubánská raketová krize, Kubánci pak jako Říjnová krize.
* Nejkratší válka v historii byla válka mezi Británií a Zanzibarem dne 27.srpna 1896. Trvala přesně 38 minut.
* První atomová bomba svržená na Japonsko byla v letadle jménem Enola Gay. Druhá – Bock’s Car.
* 04.06.1888 kongres státu New York přijal návrh zákona o zrušení trestu smrti oběšením. Důvodem pro tento „humánní“ akt bylo zavedení nového způsobu výkonu trestu smrti – elektrické křeslo.
* Podle smlouvy, uzavřené mezi inženýry Gustave Eiffel a města Paříže v roce 1909, měla být Eiffelova věž zbourána a prodána do šrotu.
* Mezi dvěma světovými válkami se ve Francii vyměnilo více než 40 různých vlád.
* Než slavný německý fyzik Albert Einstein zemřel, pronesl několik posledních slov. My se je však nikdy nedozvíme. Zdravotní sestra, která se nacházela vedle něj, vůbec nerozuměla německy.

 

Napsat komentář